Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Udział pracowników naukowych GWSH w senackiej konferencji

Drukuj

15 października w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się konferencja naukowa pt. „Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP”, w której aktywny udział wzięli naukowcy z naszej Uczelni. Organizotarem konferencji były senackie komisje: Ustawodawcza oraz Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich.

Referenci i dyskutanci rozmawiali o usytuowaniu i  o funkcjonowaniu Senatu RP w systemie organów państwowych. Referat wprowadzający wygłosił prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Jego przedmiotem były możliwości upodmiotowienia Senatu RP. Prof. A.Bisztyga zaproponował między innymi wyraźne rozróźnienie między zmianami regulacji prawnych dotyczącymi Senatu, które wymagają większości konstytucyjnej od tych, które takich większości nie wymagają. Kolejnym referentem z naszej Uczelni był prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia, który swoje wystąpienie poświęcił Senatowi RP oraz zagadnieniu bikameralizmu w systemie aksjologicznym Rady Europy. Przewodniczącym jednej z sesji konferencji był profesor GWSH senator Andrzej Misiołek.

W konferencji obok Marszałka Senatu i senatorów, udział wzięli: posłowie, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Dziecka, przedstawiciele Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, liczni reprezentantanci środowisk prawniczych, w tym przedstawiciele nauki prawa konstytucyjnego z wielu ośrodków akademickich . Szczegółowe informacje znajdą Państwo na oficjalnej stronie Senatu http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,5849,konferencja-kierunki-zmian-pozycji-ustrojowej-i-funkcji-senatu-rp.html

 

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga
/ fot. Michał Józefaciuk (źródło)

 

W środku siedzą: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz prof. nadzw. dr hab. Andrzej Misiołek
/ fot. Michał Józefaciuk (źródło)

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+