PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Dr Daniel Wojtczak uczestnikiem Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Drukuj

26 października 2023 r. odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Uchodźcy w polityce państw Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej. Polityka – prawo – bezpieczeństwo – gospodarka”. Organizatorem konferencji był Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu w Siedlcach. Referat pt. „Działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz mieszkańców Ukrainy w obliczu konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa” wygłosił dr Daniel Wojtczak z Katedry Prawa i Administracji AG.

Celem Konferencji było ukazanie problematyki uchodźców w polityce państw Europy Środkowo-Wschodniej i Azji Centralnej, zwłaszcza w okresie ostatnich trzech dekad. W kontekście upadku Związku Radzieckiego i transformacji systemowej państwa wskazanych wyżej regionów przyjęły zobowiązania w zakresie ochrony praw człowieka, co skutkowało zmianami w ich polityce migracyjnej i azylowej. Kluczowe wydarzenia, które wpłynęły na masową migrację do Europy, to przede wszystkim Arabska Wiosna, polityka „otwartych drzwi” Niemiec od 2015 r., wybory prezydenckie na Białorusi w 2020 r., przejęcie władzy przez talibów w Afganistanie w 2021 r. oraz wojna na Ukrainie od 2014 r., zwłaszcza w jej pełnym wymiarze od 24 lutego 2022 r.

Od lewej: dr Jerzy Szukalski – kierownik Komitetu Organizacyjnego Konferencji oraz dr Daniel Wojtczak z Katedry Prawa i Administracji Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

 

Konferencja została podzielona na trzy sesje plenarne, podczas których wygłoszono szereg referatów. Sesja I skupiła się na różnych aspektach migracji i uchodźców w Europie i Azji. Przedstawiono referaty m.in. na temat kryzysu migracyjnego związanego z agresją Rosji na Ukrainę, problemów i wyzwań związanych z uchodźcami ukraińskimi w Polsce, oraz kwestii związanych z traktowaniem uchodźców przekraczających wschodnie granice Polski.

Sesja II koncentrowała się na prawie i polityce migracyjnej, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Poruszono tematy związane z problematyką uchodźców, integracji migrantów w Niemczech, a także działaniami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. W ramach sesji dr Daniel Wojtczak przedstawił referat pt. „Działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz mieszkańców Ukrainy w obliczu konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa”. Warto również podkreślić, że prof. dr hab. Andrzej Bisztyga, Kierownik Katedry Prawa i Administracji Akademii Górnośląskiej im. W. Korfantego w Katowicach znalazł się w znamienitym gronie naukowców, którzy stanowili Komitet Naukowy Konferencji.

Sesja III dotyczyła głównie polityki azylowej Unii Europejskiej, kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, niemieckiej polityki azylowej oraz wyzwań w zakresie edukacji dzieci uchodźców w Europie Środkowo-Wschodniej. Konferencję zwieńczyła uroczysta kolacja w murach Pałacu Ogińskich w Siedlcach.

Migracje międzynarodowe odgrywają coraz większą rolę w ekonomii i polityc społecznej państw wskazanych regionów, a także stanowią wyzwania w obszarze ich bezpieczeństwa oraz możliwości integracyjnych cudzoziemców. W związku z dużym napływem uchodźców i nielegalnych migrantów, konieczne jest wzmocnienie działań administracji i organizacji pozarządowych w zakresie identyfikacji i zapobiegania zagrożeniom oraz świadczenia pomocy uchodźcom.

Przedstawione referaty z zakresu prawa, polityki, ekonomii i społeczeństwa zostaną opublikowane w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu w Siedlcach.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+