Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Ubezpieczenie NNW dla Studentów i Pracowników GWSH

Drukuj

Polecamy przystąpienie do grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, przeznaczonego dla studentów i pracowników GWSH.

UWAGA STUDENCI I PRACOWNICY GWSH

WPŁATY W KWOCIE 31,00 zł NA UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW MOŻNA DOKONAĆ W KASIE LUB NA KONTO OGÓLNE UCZELNI:

ING BANK ŚLĄSKI NR 59 1050 1214 1000 0022 1839 5933

DO DNIA 30.11.2014r.

 

 

STUDENCI DOKONUJĄC WPŁATY PROSZENI SĄ O PODANIE NUMERU ALBUMU LUB TOKID

  • Ubezpieczycielem jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. w Katowicach
  • Suma ubezpieczenia wynosi 12 000,00 zł
  • Składka roczna ubezpieczenia wynosi 31,00 zł
  • Okres ubezpieczenia od dnia 01.10.2014r. do dnia 30.09.2015r. (ochrona 24 h / dobę również w trakcie ferii zimowych oraz wakacji letnich w kraju i zagranicą)

(Informacji dodatkowych o ubezpieczeniach udziela Dorota Maleska - tel. 032 35 70 622)

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+