PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Tytuły Honorowego Profesora Eurazyjskiej Akademii Prawa w Ałmacie dla profesora Andrzeja Bisztygi i profesora Stefana Dyrki

Drukuj

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach jest Uczelnią o bogatych tradycjach współpracy z kazachstańskimi ośrodkami akademickimi.

Współpraca ta jest realizowana w płaszczyznach: naukowej, organizacyjnej oraz wymiany studentów. Nasza Uczelnia jest także usatysfakcjonowana współpracą z ambasadą Republiki Kazachstanu w Polsce, którą kieruje niedawno goszczący w naszej Uczelni JE Ambasador Margulan Baimukhan. Potwierdzona znaczącym dorobkiem naukowym, wieloletnia współpraca naukowa, przyniosła efekt w postaci nadania dwóm profesorom naszej Szkoły wysokich godności naukowych.          

Kierownik Katedry Prawa i Administracji profesor Andrzej Bisztyga oraz profesor Stefan Dyrka z Katedry Zarządzania naszej uczelni zostali uhonorowani tytułami Honorowego Profesora Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w kazachstańskiej Ałmacie. Naukowe godności zostały im nadane decyzją Rady Naukowej Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie. Tytuł ten został przyznany profesorowi Andrzejowi Bisztydze w uznaniu naukowych dokonań w obszarze prawnoporównawczych badań nad historią państwa oraz nad prawem konstytucyjnym Polski i Kazachstanu, zasług w rozwijaniu naukowej współpracy między polskimi a kazachstańskimi, prawniczymi ośrodkami akademickimi oraz za upowszechnianie wiedzy o prawie europejskim. Uzasadnieniem przyznania tytułu profesorowi Stefanowi Dyrce są jego analogiczne zasługi w obszarze ekonomii oraz jego wieloletnie, aktywne uczestnictwo w postępowaniach doktorskich na kazachstańskich uniwersytetach, jak również występowanie w charakterze eksperta tamtejszych komisji akredytacyjnych. W obu przypadkach laudacje wygłosił Rektor Eurazjatyckiej Akademii Prawa, Akademik Wyższej Szkoły Republiki Kazachstanu prof. Omrali Shakarapuly Zhalairi. Uroczystość odbyła się na posiedzeniu poszerzonego składu Rady Naukowej Akademii. Rektor Akademii profesor Omirali Zhalairi omówił z naszymi profesorami formy współpracy między naszą Uczelnią a Eurazjatycką Akademią Prawa, co zostało zwieńczone podpisaniem umowy o współpracy między obiema Uczelniami. Eurazjatycka Akademia Prawa im. Kunayeva jest uczelnią otwartą na współpracę zwłaszcza z europejskimi ośrodkami naukowymi i akademickimi. Prowadzone są w niej badania nad prawem europejskim oraz nad systemami prawnymi państw europejskich. Wielu absolwentów Akademii pełni znaczące funkcje w organach władzy sądowniczej, wykonawczej oraz w służbie dyplomatycznej.                  

Podczas wizyty w Akademii profesorowie odbyli wykłady dla studentów. Wykłady profesora A. Bisztygi poświęcone były wpływowi prawa europejskiego na konstytucyjny porządek Rzeczypospolitej Polskiej oraz  teoretycznym i doktrynalnym podstawom samorządu terytorialnego w Europie. Przedmiotem wykładów profesora S. Dyrki był wpływ globalizacji na transformację ekonomiczną gospodarek narodowych oraz budowanie kapitału intelektualnego i ludzkiego w organizacjach jako podstawa rozwoju. W dyskusji uczestniczyli studenci prawa - słuchacze, żywo reagując na przekazywane treści. Ponieważ w wykładach zostały podniesione wzbudzające zainteresowanie, bieżące zagadnienia, fragmenty wykładów będą publikowane w prasie miasta Ałmata. Profesorowie  Andrzej Bisztyga i Stefan Dyrka zostali bardzo gościnnie i otwarcie przyjęci przez Rektora EAP prof. Omraliego Zhalairi oraz przez prorektor profesor Gulnar Alibayevą. Nasi profesorowie zostali także miło ugoszczeni w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Akademii, kierowanej przez prof. Kabdulsamicha Koshekovich.   

Uroczystość  nadania profesorowi Andrzejowi Bisztydze i profesorowi Stefanowi Dyrce
tytułów Honorowych Profesorów Eurazyjskiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie. W środku
Rektor EAP prof. Omrali Zhalairi, Ałmata, 27.09.2018r.
 

Z wizytą w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w Ałmacie. Od lewej siedzą: Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego EAP prof. Kabdylsamich Koshekovich, Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. Andrzej Bisztyga, Rektor EAP prof. Omrali Zhalairi, prof. Stefan Dyrka z Katedry Zarządzania GWSH, 27.09.2018r.
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+