PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Tu zaczyna się nowe doświadczenie: Nabór do programu Erasmus+ dla pracowników AG

Drukuj

Zapraszamy do składania podań na wyjazdy Pracowników Akademii Górnośląskiej w ramach programu Erasmus+. Inicjatywa ma na celu wspieranie rozwoju zawodowego kadry poprzez międzynarodową mobilność, oferując możliwości udziału w szkoleniach, kursach lub prowadzenia zajęć w renomowanych instytucjach edukacyjnych na terenie Europy. Termin składania wniosków upływa 31 maja 2024 roku.

Celem Program Erasmus+ jest promowanie wymiany doświadczeń oraz wiedzy na arenie międzynarodowej, a udział w nim stanowi nie tylko okazję do osobistego rozwoju, ale również przyczynia się do wzmocnienia międzynarodowej współpracy akademickiej oraz podnoszenia jakości nauczania i badań w Akademii Górnośląskiej.

Udział naszych Pracowników w programie Erasmus+ jest wyrazem otwartości na świat i dążenia do ciągłego doskonalenia. Jesteśmy przekonani, że zdobyte doświadczenia przyczynią się nie tylko do rozwoju osobistego uczestników, ale także będą miały pozytywny wpływ na jakość kształcenia i międzynarodowy wizerunek naszej uczelni.

Program Erasmus+ dla Pracowników Akademii Górnośląskiej jest nie tylko szansą na międzynarodowe doskonalenie zawodowe, ale także platformą do wymiany doświadczeń z ekspertami z całej Europy. Zachęcamy do skorzystania z tej wyjątkowej możliwości rozwoju i zaangażowania w międzynarodową społeczność akademicką.

Wszystkich zainteresowanych Pracowników Akademii Górnośląskiej zachęcamy do składania podań o udział w programie Erasmus+. Państwa podania będą rozpatrywane indywidualnie, a wybór uczestników będzie dokonywany na podstawie złożonych dokumentów oraz oceny korzyści, jakie przyniesie to doświadczenie zarówno dla Państwa, jak i dla naszej uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, terminów oraz procedury składania podań znajdziecie Państwo na stronie internetowej uczelni, w zakładce Erasmus+

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji:

Dział Współpracy z Zagranicą, p. 114A 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+