PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Trwa nabór Uczestników Seminarium Doktorskiego

Drukuj

Zapraszamy osoby zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji i chcące uzyskać stopień naukowy doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości. Nabór Uczestników Seminarium Doktorskiego prowadzony jest do 20 listopada 2023 r.

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach już od ponad 17 lat kształci osoby zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji i chcące uzyskać stopień doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

Celami seminarium są:

  • zapoznanie Uczestników z zasadniczymi aspektami metodyki pracy naukowej;
  • wykształcenie umiejętności związanych z warsztatem naukowym, m.in.: z organizacją i prowadzeniem badań naukowych, przygotowaniem merytorycznym i redakcyjnym tekstów naukowych oraz upowszechnieniem i umiędzynarodowieniem wyników działalności naukowej;
  • przygotowanie rozprawy doktorskiej.

Oprócz wymaganego regulaminem programu Seminarium Doktorskiego, Uczestnik będzie miał możliwość aktywnego uczestnictwa w organizowanych przez Akademię Górnośląską oraz inne ośrodki naukowe w kraju i zagranicą, wydarzeniach naukowych (np. konferencjach, itp.).  

Program seminarium:

  • cykl wykładów odbywający się raz w miesiącu przez 4 semestry;
  • zajęcia seminaryjne doktorskie, konsultacje, trwające 4 semestry, z możliwością przedłużenia samego seminarium, konsultacji na kolejne 3 semestry w zależności od potrzeb Uczestnika

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem ds. przewodów i seminariów doktorskich - pok. A207:

Więcej informacji na temat rekrutacji na seminarium na stronie Zasady rekrutacji - Seminarium Doktorskie.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+