Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Człowiek jako podmiot prawa w systemie prawa cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego

Drukuj

7 maja 2015 roku, w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach, odbyło się szkolenie na temat: Człowiek jako podmiot prawa w systemie prawa cywilnego oraz prawa prywatnego międzynarodowego.

Było to drugie z cyklu szkoleń dotyczących istotnych zagadnień prawnych. 

Szkolenie swoim patronatem objął Pan prof. dr hab. Andrzej Bisztyga, a zostało ono przeprowadzone przez: mgr Ewelinę Bacherę – doktorantkę prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz mgr Hannę Chmielewską – absolwentkę prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Uczestnikami szkolenia byli Studenci prawa Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej oraz Słuchacze studiów podyplomowych.

Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz praktycznej. Najpierw Uczestnicy szkolenia zapoznali się z zagadnieniami dotyczącymi zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych, miejsca zamieszkania oraz przypadków, w których można uznać zaginionego za zmarłego. Zagadnieniem poruszanym w tej części szkolenia były również dobra osobiste.

Druga część szkolenia polegała na rozwiązywaniu, a następnie omówieniu kazusów, które swym zakresem obejmowały wiadomości, uprzednio przekazane Uczestnikom w trakcie szkolenia.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+