Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Symulacja medyczna w pielęgniarstwie

Drukuj

Zapraszamy na I Konferencję pn. "Symulacja medyczna w pielęgniarstwie"

Katowice 4 czerwca 2019 r.
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3, budynek A Aula I

 

Agenda I Konferencji

pn. ,,SYMULACJA MEDYCZNA W PIELĘGNIARSTWIE”

dotyczy realizacji projektu pn. „Wdrożenie programu rozwojowego na Kierunku Pielęgniarstwo w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach”

 

8.00 - 9.00 

Rejestracja uczestników konferencji

9.00 - 9.15

Powitanie Uczestników Konferencji – mgr Anna Wietrzyk oraz mgr Maria Heljak – Kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

9.15 - 9.45

Otwarcie konferencji ,,Wprowadzenie do symulacji medycznej”

mgr Barbara Błaszkiewicz Prodziekan ds. Kierunku Pielęgniarstwo GWSH Katowice

9.45 - 10.30

"Ewaluacja - wyzwanie współczesnej symulacji medycznej"

dr Wojciech  Wieczorek  

10.30 - 11.15

,,Wprowadzenie do egzaminu OSCE” 

dr n. med. Monika Przestrzelska Uniwersytet Medyczny Wrocław

11.15 - 12.15

Przerwa kawowa

12.15  - 13.00

,,Egzamin OSCE – zasady egzaminowania” 

mgr Szymon Rokicki Wojskowy Instytut Medyczny Oddział Medycyny Pola walki i symulacji Medycznej

13.00 - 13.30

Panel dyskusyjny

13.00 – 13.15

Przerwa kawowa

13.15 - 15.45

Warsztaty symulacji medycznej - dr Michał Żyła Laerdal Polska

15.45 - 16.00

Zakończenie konferencji

 

 

Konferencja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. 

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+