PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

SWSZ & GWSH - Połączenie Uczelni

Drukuj

Dwie najstarsze Uczelnie niepubliczne w regionie, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. generała Jerzego Ziętka oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach łączą siły, tworząc ośrodek akademicki o wielkim potencjale i niezwykle szerokiej, kompleksowej i co szczególnie istotne sprawdzonej ofercie edukacyjnej.

Decyzją Senatów obydwu Uczelni połączą się one formalnie 1 października 2016 roku po uzyskaniu akceptacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – nowy rok akademicki Studenci obydwu Uczelni rozpoczną zatem już pod marką Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Fuzja jest efektem prawie dwudziestoletniej współpracy Uczelni na płaszczyźnie edukacyjnej i naukowej.

„Uczelnie zdecydowały się połączyć swoje doświadczenia, by jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby studentów i rynku pracy. Odbierając w tym roku wyróżnienie w Rankingu Uczelni Wyższych 2016 magazynu PERSPEKTYWY dla najlepszej uczelni niepublicznej na Śląsku, podkreślałem, że naszym atutem jest otwarte podejście do potrzeb studentów”komentuje JM Rektor GWSH, Prof. Krzysztof Szaflarski.„Połączenie sił ze Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania dowodzi, że potrafimy odpowiadać elastycznie także na różne sygnały płynące z rynku, a ten dla szkolnictwa wyższego nie jest w ostatnich latach zbyt łaskawy. Niż demograficzny i konieczność sprostania oczekiwaniom pracowników i pracodawców są wyzwaniami, którym podołają tylko najlepsi, najwytrwalsi i najsilniejsi.”

„Między naszymi Uczelniami widzę daleko idącą spójność w działaniu, zawsze przyświecały nam podobne cele i priorytety. Czujemy się odpowiedzialni za przyszłość młodych ludzi i pragniemy, aby nasi absolwenci z powodzeniem odnaleźli się na wymagającym rynku pracy. Dlatego od momentu powstania Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania niezwykle istotne było zapewnienie studentom wykwalifikowanej, doświadczonej – jednym słowem pierwszoligowej, kadry dydaktycznej. Cieszę się, że obydwie Uczelnie posiadają nawet taki zapis w dokumentach określających ich misję. Wierzę tym samym, że wspólnymi siłami utrzymamy najlepsze standardy nauczania” – podkreśla JM Rektor SWSZ, dr Jadwiga Gierczycka. – „W misji uczelni wiele lat temu zapisaliśmy również troskę o nieustanny rozwój w zakresie internacjonalizacji, współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Dokładnie tak samo jak Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa. Mam świadomość, że konsekwentne działanie w tym zakresie wymaga poszukiwania nowych, często odważnych rozwiązań. Zapewniam, że wspólnie z Rektorem GWSH będziemy pracować nad tym, co dla studenta najbardziej istotne – kontaktem z międzynarodowym środowiskiem, wsparciem cenionych przedsiębiorstw, możliwościami, jakie daje otoczenie, z którym od lat współpracujemy. Połączenie z GWSH umożliwi nam realizację tego celu.

 

CO Z AKTUALNYMI STUDENTAMI?

Najistotniejsze jest, by wszyscy studenci, zarówno GWSH jak też szczególnie studenci SWSZ, czuli się w procesie łączenia obydwu Uczelni bezpiecznie. Stawiamy sobie za cel płynność tego procesu, dlatego działania mające przygotować studentów do zmian, zaczynamy na kwartał przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. „Zmiany, choć dla obu instytucji duże, dla studenta muszą być w kwestiach organizacyjnych jak najmniej odczuwalne. Większe zmiany dotyczą przede wszystkim studentów SWSZ, którzy z formalnego punktu widzenia dołączają do społeczności studenckiej GWSH. To, co powinni odczuć, to nowe możliwości i poprawa jakości, a nie trudności administracyjne, dlatego jeszcze w tym tygodniu spotykamy się ze studentami, aby odpowiedzieć na ich pytania”podkreśla dyrektor ds. organizacji i rozwoju GWSH, Marta Adamczyk.„Pracujemy także nad publikacją, która krok po kroku pokaże studentom SWSZ zmiany.

 

CO Z KANDYDATAMI NA STUDIA?

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa prowadzi rekrutację bez zmian – na wszystkie realizowane w Uczelni kierunki studiów, zarówno w Katowicach, jak i w Wydziałach Zamiejscowych w Żorach, Bielsku, Wiedniu i Ostrawie. Rekrutację na kierunki realizowane dotychczas przez SWSZ prowadzą obydwie Uczelnie, tj. zarówno SWSZ, jak i GWSH.

Kandydaci na studia, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji na obydwu Uczelniach i złożą stosowne dokumenty w siedzibie Uczelni, do której aplikowali, zostaną włączeni w poczet studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Po podpisaniu umowy o świadczeniu usług edukacyjnych procesem przeniesienia studentów z rekrutacji Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania zajmą się pracownicy obydwu Instytucji – będzie on przebiegał automatycznie i nie będzie wymagał żadnych dodatkowych działań po stronie studenta. O otwarciu kierunków zadecyduje liczba zgłoszeń – wszystkie kierunki z ofert obydwu Uczelni będą stanowić jedną wspólną ofertę. Na wszystkie kierunki studiów prowadzone dotychczas przez SWSZ będzie prowadzona dalsza rekrutacja, a już rozpoczęte studia znajdą kontynuację w GWSH.

 

Te i inne ważne pytania na stronie internetowej dedykowanej Studentom i Kandydatom na studia w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania - www.gwsh.pl/swsz

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+