PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Światowy Dzień Fizjoterapii z Akademią Górnośląską

Drukuj

„Rola fizjoterapii w zapobieganiu zapalenia stawów” – to temat przewodni tegorocznych obchodów Światowego Dnia Fizjoterapii z Akademią Górnośląską, które odbyły się w piątek 8 września br. na Rynku w Ustroniu. Organizatorem wydarzenia był Wydział Medyczny Akademii Górnośląskiej, Fundacja Promocji Nauki i Sportu Akademickiego oraz Urząd Miasta Ustroń. Patronat nad obchodami ŚDF objęła Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

Wydarzenie otworzyli: Prorektor ds. organizacji i rozwoju Marta Adamczyk, Prorektor ds. kształcenia dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG oraz Prodziekan ds. kierunku Fizjoterapia doc. dr Krzysztof Gieremek, prof. AG.

Podczas Światowego Dnia Fizjoterapii z Akademią Górnośląską mieszkańcy Ustronia mogli wziąć udział w warsztatach z zakresu fizjoterapii, ortopedii, terapii manualnej, dietetyki i kosmetologii. Uczestnicy poznali założenia medycznego treningu funkcjonalnego, który stanowi ważne ogniowo szeroko pojętej fizjoprofilaktyki oraz wzięli udział w zajęciach Yogi, Nordic Walkingu i ćwiczeniach Zdrowy kręgosłup, których założeniem jest postępowanie przeciwbólowe, poprawa sprawności fizycznej i wspieranie codziennej aktywności ruchowej.

Bardzo ciekawe i pouczające były również warsztaty „Wózek aktywny – Świat widziany z drugiej strony”, które miały na celu pokazanie świata z perspektywy osoby siedzącej na wózku oraz warsztaty „Trening kreatywności – warsztaty myślenia nieszablonowego”, podczas których uczestnicy dowiedzieli się co to jest kreatywność, dlaczego jest tak ważna, jak ją rozwijać i wpierać, ale też, co ją osłabia.

Osoby ze schorzeniami ortopedycznymi oraz różnego rodzaju urazami związanymi z aparatem ruchu skorzystali m.in. z warsztatów „Trzymaj pion – Ocena zaburzeń równowagi jako profilaktyka upadków i złamań kości – w szczególności u osób z osteoporozą”. Na podstawie przeprowadzonych badań każdy uczestnik otrzymał indywidualnie ćwiczenia ukierunkowane na poprawę odpowiedniej dystrybucji obciążeń tułowia, miednicy i kończyn dolnych, mające na celu poprawę kontroli równowagi i koordynacji w zależności od fazy choroby.

Dla wszystkich rodziców i dziadków organizatorzy przygotowali warsztaty oceny wad stóp u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w przebiegu młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) i nie tylko. Zadaniem warsztatu była szeroko pojęta fizjoprofilaktyka mająca na celu zapobieganie większości problemów stóp pojawiających się w późniejszym wieku małych pacjentów.

Zwieńczeniem obchodów były warsztaty z kosmetologii i dietetyki. „Piękne włosy w każdym wieku – badanie oraz doradztwo w zakresie prawidłowej pielęgnacji skóry głowy i włosów społeczeństwa”, „Kreowanie wizerunku kobiety – pokaz i porady dotyczące makijażu w każdym wieku” oraz „Żywienie ma znaczenie – porady dietetyczne” – to warsztaty, które miały na celu poprawę samopoczucia i podniesienie samooceny kobiet. W ramach konsultacji z dietetykiem wykonana była analiza składu ciała wraz z omówieniem wyników.

Dziękujemy uczestnikom za tak liczne przybycie na warsztaty. Szczególne podziękowania chcielibyśmy wyrazić pod adresem Prelegentów, bez których minione wydarzenie nie mogłoby mieć miejsca. Wszystkim dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy za rok na kolejną edycję Światowego Dnia Fizjoterapii z Akademią Górnośląską.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+