PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Staż prawniczy studentów Tazarskiego Uniwersytetu Państwowego w GWSH

Drukuj

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 12-21 grudnia 2012r. studenci - magistranci z Tarazskiego Uniwersytetu Państwowego im. M. Kh. Dulaty w Kazachstanie odbywali w naszej uczelni staż prawniczy z zakresu prawa.

Opiekunem merytorycznym grupy studentów był prof. dr hab. Andrzej Bisztyga. Koordynatorem projektu był Dział Współpracy z Zagranicą GWSH.
 
W ramach stażu studenci między innymi:
 • Uczestniczyli w rozprawie karnej w Sądzie Okręgowym w Katowicach 
 • Uczestniczyli w konwersatorium, poświęconemu systemowi sądownictwa w Polsce 
 • Zapoznali się ze współczesną inteligentną infrastrukturą Sądu Okręgowego w Katowicach (mgr J. Biały)
 • Brali udział w seminarium z udziałem Wicewojewody P. Spyry i prof. dr hab. A. Bisztygi w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim nt. systemu administracji publicznej (administracja rządowa oraz organy administracji terytorialnej)
 • Odwiedzili kancelarię adwokacką Augustynowicz,  Choszcz i Jachimowicz w Bytomiu, gdzie uczestniczyli w seminarium nt. "Rola adwokata w polskim procesie karnym. Samorząd adwokacki w Polsce", prowadzonym przez adw. A. Jachimowicza. 
 • Uczestniczyli w wykładzie pt. «Совет Европы – создатель стандартов прав человека» (tł. „Rada Europy – twórca standardów praw człowieka”), prowadzonym przez prof. dr hab. A. Bisztygę.
 • Spotkali się z Władzami Uczelni podczas międzynarodowego spotkania wigilijnego.
 
Tarazski Uniwersytet Państwowy im. M. Kh. Dulaty oraz Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa są Uczelniami współpracującymi ze sobą. Nasi goście z Tarazu żywo interesowali się zagadnieniami z zakresu polskiego i europejskiego systemu prawa, jak również  różnymi aspektami praktyki polskiego sądownictwa i administracji. Organizatorzy wysoko oceniają ich udział i merytoryczne zaangażowanie w program stażowy.
 
 
Zobacz zdjęcia na naszym profilu Google+
 
 
Dział Współpracy z Zagranicą GWSH wyraża podziękowania wszystkim, którzy pomogli w organizacji i wzbogacenia programu stażowego magistrantów Wydziału Prawa Tarazskiego Uniwersytetu Państwowego, podczas ich pobytu w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach tj.: 
 • Profesorowi dr hab. Andrzejowi Bisztydze, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach  
 • Pani Sędzi Monice Śliwińskiej - Prezesowi Sądu Okręgowego w Katowicach  
 • Panu Sędziemu Janowi Górze, Sąd Okręgowy w Katowicach
 • Panu Sędziemu Gwidonowi Jaworskiemu – Przewodniczącemu Sądu Okręgowego w Katowicach  
 • Pani Sędzi Agacie Błachowiak - Kalecie, Sąd Okręgowy w Katowicach  
 • Panu mgr Jackowi Białemu, Sąd Okręgowy w Katowicach    
 • Panu Wicewojewodzie Śląskiemu Piotrowi Spyrze, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Panu dr Adamowi Gołuchowi, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach 
 • Panu Mecenasowi Aleksandrowi Jachimowiczowi, Kancelaria Adwokacka Augustynowicz, Choszcz i Jachimowicz w Bytomiu
 • Pani Galinie Davidovich, studentce Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego w Katowicach 
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+