Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Staż naukowy w GWSH studentek z Kazachstanu

Drukuj

W dniach 14 – 23 listopada 2013r. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im.W. Korfantego w Katowicach trzy studentki z Kazachstanu zrealizowały swój staż naukowy z zakresu zarządzania i marketingu.

Staż odbył się w ramach aktywnej współpracy GWSH z Pawłodarskim Uniwersytetem Państwowym im. S. Toraigyrova z Kazachstanu.

 

 

Opiekunem merytorycznym tego stażu był pan dr Stefan Dyrka, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania w GWSH. Koordynatorem projektu był Dział Współpracy z Zagranicą GWSH.

Zintensyfikowany program naukowy stażu obejmował zajęcia dydaktyczne z opiekunem naukowym  i następującą tematykę:

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • Kapitał ludzki w organizacji,
 • Metody i sposoby oceny pracy pracowników,
 • Strategie marketingowe i innowacyjny marketing,
 • Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • Marketing i instrumenty promocji stosowane w szkolnictwie wyższym,
 • Strategia lizbońska i proces boloński.

Oprócz aspektów teoretycznych, staż miał również za zadanie dostarczyć wiedzy praktycznej i „know-how”. W programie uwzględniono zatem również:

 • spotkanie z przedstawicielem władz uczelni - prorektorem prof. dr hab. Andrzejem Bisztygą,
 • prezentacje i konsultacje nt. działalności GWSH i jej jednostek administracyjnych takich jak:  Biuro Promocji i Reklamy, Dział Współpracy z Zagranicą, Dział Kadr, Biuro Karier,
 • wizytę studyjną w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach,
 • wizytę studyjną w firmie PHU „Fasson Dorota Wróbel”.

Dla stażystek przygotowano również bogaty program kulturowy, który obejmował:

 • Warsztaty kulturowo-integracyjne dla studentów zagranicznych – Gliwice City Game (foto relacja),
 • Warsztaty kulturowe w Krakowie.

 

 

Ponadto stażystki uczestniczyły w prezentacjach i warsztatach odbywającego się w tym czasie w GWSH Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości i Dni Międzynarodowych GWSH.

W ramach współpracy z uczelniami zagranicznymi GWSH realizuje staże naukowe w swojej siedzibie na poziomie magisterskim i doktoranckim. Staż magistrancki odbył się w po raz drugi w GWSH. Duża popularnością cieszą się także organizowane w GWSH staże doktoranckie w ramach programu Bołaszak, to jest stypendium prezydenta Republiki Kazachstanu.

Intensywny program stażu pozwolił magistrantkom na wyczerpujące omówienie tematu i powrót do kraju z nowymi kontaktami, wrażeniami i wiedzą uzyskaną w GWSH.

Fotorelacja – zobacz tutaj

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+