PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Spotkanie ze Studentami z Kazachstanu

Drukuj

W dniu 21.12.2015r. w Sali Senackiej GWSH odbyło się spotkanie Studentów z Kazachstanu z wykładowcami Uczelni, zajmującymi się między innymi problematyką kontaktów polsko-kazachskich, a to z Kierownikiem Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. Andrzeja Bisztygą, dr Stefanem Dyrką oraz panem Andrzejem Skwarkiem z Działu Współpracy z Zagranicą.

 Studenci z Republiki Kazachstanu uczestniczą w realizowanym w naszej uczelni w programie „Exchange my World”. Prof. Andrzej Bisztyga wygłosił wykład poświęcony różnym aspektom działania Rady Europy, który stanowił zarzewie dyskusji.

Studenci przesłali również noworoczne życzenia Ambasadorowi Republiki Kazachstanu w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli Studenci reprezentujący kazachstańskie uniwersytety, z którymi GWSH aktywnie współpracuje, a to:  

1. Żetysuski Państwowowy Uniwersytet im. I. Żansugurowa w Tałdykorganie (Aigerim Idyryssova, Amina Tangirbergen, Nadiya Akmoldanova, Aibek Nurakhmetkanov, Baidrakhmet Ybrayev),

2. Państwowy Uniwersytet Południowo – Kazachstański im. M. Auezowa w Szymkencie (Aisha Zhailauova, Uldana Marlenova, Igilik Batyrbek, Raila Akharova, Sholpan Kablanova),

3. Kyzyłordyński Uniwersytet Państwowy im. Korkyt Ata w Kyzyłorda (Ayazhan Zhanibekova).

GWSH należy do grona polskich Uczelni najaktywniej współpracujących z ośrodkami akademickimi w Kazachstanie.  

 

Встреча с Студентами из Казахстана  

Дня 21.12.2015r. В Сенатском Зале Верхнесилезкого Экономического Университета состоялась встреча студентов из Казахстана с преподавателями университета, которые занимаются научными работами связанными с отношениями польско-казахстанскими. Среди представители ВЭУ были: начальник Кафедры Права и Администрирования ВЭУ проф. Анджей Биштыга, доктор Стефан Дырка и господин Анджей Скварэк с Отдела Международных Связей ВЭУ. Студенты из Республики Казахстан участвуют в программе академической мобильности реализованным на нашим университете „Exchange my World”.  Профессор Анджей Биштыга провёл лекцию по различным аспектам связанным с работой Совета Европы, который был главной темой обсуждаемой на встречи.

Студенты также отправить новогоднее пожелания для  Посла Республики Казахстан в Варшаве. В этой встречи приняли участие студенты, представляющие университеты Казахстана, с которыми активно сотрудничает ВЭУ:

1. Жетысуский Государственный Университет им. И. Жансугурова в Талдыкоргане (Айгерим Идырысова, Амина Танирберген, Надия Акмолданова, Байдрахмет Ыбраев, Айбек Нурахметканов),

2. Южно-Казахстанский Государственный Университет им. М. Ауэзова в Шымкенте (Аиша Жайлауова, Улдана Марленова, Игилик Батырбек, Райла Акхарова, Шолпан Кабланова),

3. Кызылординский Государственный Университет им. Коркыт Ата в Кызылорда (Аяжан Жанибекова).

ВЭУ является одним из ВУЗов Польши который наиболее активно сотрудничает с научными учреждениями в Казахстане.    

1qcPCi0aYVc

Prof. Andrzej Bisztyga i dr Stefan Dyrka na spotkaniu z kazachstańskimi Studentami GWSH
Проф. Анджей Биштыга и доктор Стефан Дырка на встречи с казахстанскими Студентами ВЭУ

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+