PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Spotkanie z Pełnomocnikiem Rzecznika Praw Obywatelskich

Drukuj

W dniu 11 kwietnia 2011r. w Uczelni odbyło się spotkanie katowickiego Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich dr Aleksandry Wentkowskiej ze studentami studiów stacjonarnych kierunku Administracja.

Spotkanie poprowadził specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzej Bisztyga. Przedmiotem wykładu i multimedialnej prezentacji przeprowadzonej przez dr Aleksandrę Wentkowską były cele ustanowienia, zasady organizacji i funkcjonowania RPO oraz jego terenowych pełnomocników. Katowicki Pełnomocnik RPO jest jednym z trzech pełnomocników RPO ustanowionych na terenie kraju. Odpowiedni pełnomocnicy funkcjonują takze w Gdańsku i we Wrocławiu. Dr A.Wentkowska dokonała szerokiej charakterystyki praktyki kierowanego przez siebie Biura. Prelegentka poinformowała studentów o realizowanym projekcie "Ambasador RPO", o możliwości organizowania w Uczelni debat oxfordzkich na bieżące tematy dotyczące ochrony wolności i praw jednostki oraz zaprosiła studentów Uczelni do odbywania praktyk w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach. Przewidziane jest także spotkanie Pełnomocnika ze studentami studiów niestacjonarnych kierunku Administracja.

 

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich dr Aleksandra Wentkowska 
i prof. dr hab. Andrzej Bisztyga

 

Dr Aleksandra Wentkowska i prof. Andrzej Bisztyga 
ze studentami studiów stacjonarnych kierunku Administracja

 

Studenci kierunku Administracja w trakcie wykładu dr Aleksandry Wentkowskiej

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+