Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Spotkanie z Pełnomocnikiem Rzecznika Praw Obywatelskich

Drukuj

W dniu 11 kwietnia 2011r. w Uczelni odbyło się spotkanie katowickiego Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich dr Aleksandry Wentkowskiej ze studentami studiów stacjonarnych kierunku Administracja.

Spotkanie poprowadził specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzej Bisztyga. Przedmiotem wykładu i multimedialnej prezentacji przeprowadzonej przez dr Aleksandrę Wentkowską były cele ustanowienia, zasady organizacji i funkcjonowania RPO oraz jego terenowych pełnomocników. Katowicki Pełnomocnik RPO jest jednym z trzech pełnomocników RPO ustanowionych na terenie kraju. Odpowiedni pełnomocnicy funkcjonują takze w Gdańsku i we Wrocławiu. Dr A.Wentkowska dokonała szerokiej charakterystyki praktyki kierowanego przez siebie Biura. Prelegentka poinformowała studentów o realizowanym projekcie "Ambasador RPO", o możliwości organizowania w Uczelni debat oxfordzkich na bieżące tematy dotyczące ochrony wolności i praw jednostki oraz zaprosiła studentów Uczelni do odbywania praktyk w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach. Przewidziane jest także spotkanie Pełnomocnika ze studentami studiów niestacjonarnych kierunku Administracja.

 

Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich dr Aleksandra Wentkowska 
i prof. dr hab. Andrzej Bisztyga

 

Dr Aleksandra Wentkowska i prof. Andrzej Bisztyga 
ze studentami studiów stacjonarnych kierunku Administracja

 

Studenci kierunku Administracja w trakcie wykładu dr Aleksandry Wentkowskiej

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+