PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Spotkanie organizacyjne dla Studentów z programu Erasmus+

Drukuj

Rozpoczął się nowy rok akademicki dla Studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, w tym także zagranicznych. W dniu dzisiejszym (9 października) odbyło się spotkanie organizacyjne dla osób biorących udział w programie Erasmus+.

Wydarzenie miało miejsce w auli nr I w głównej siedzibie GWSH. W spotkaniu wzięli udział wszyscy tegoroczni uczestnicy programu Erasmus +, w sumie 26 studentów pochodzących z takich krajów jak: Hiszpania, Francja, Turcja, Portugalia i Azerbejdżan. Głównym tematem rozmów były sprawy organizacyjne. Na początku prowadząca spotkanie Barbara Jałmużniak, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą, przedstawiła koordynatorów programu Erasmus+ wyznaczonych przez władze Uczelni oraz rozdała plan zajęć na semestr zimowy. Następnie Uczestnicy otrzymali regulamin obowiązujący w GWSH.

Kolejny punkt spotkania dotyczył poinformowania o warunkach zaliczenia, formie sesji poprawkowej, a także o kadrze dydaktycznej odpowiedzialnej za zajęcia. Prowadząca udzieliła również informacji na temat zakwaterowania. Zwieńczeniem spotkania było wręczenie legitymacji studenckich dla wszystkich uczestników.

Co roku z zagranicznych uczelni partnerskich przyjeżdżają do GWSH studenci, którzy w ramach wymiany realizują u nas w języku angielskim jeden lub dwa semestry studiów oraz nauczyciele akademiccy, którzy prowadzą zajęcia dla studentów GWSH.

Cieszymy się, że w tym roku możemy gościć na naszej Uczelni tak liczną grupę studentów w ramach programu Erasmus+. Życzymy im owocnej nauki i niezapomnianych wspomnień.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na: http://www.gwsh.pl/erasmus logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+