Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Spotkanie organizacyjne

Drukuj

dla studentów rozpoczynających naukę w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach w semestrze zimowym 2015/2016

26 września 2015 roku (sobota)

Spotkanie odbędzie się w auli I (budynek A) w Katowicach,
przy ul. Harcerzy Września 3 (siedziba główna Uczelni)

 

godzina 9.00
– spotkanie dla studentów studiów niestacjonarnych oraz stacjonarnych następujących kierunków studiów rozpoczynających naukę w siedzibie głównej Uczelni w Katowicach:

 • Administracja (studia I – go stopnia);
 • Informatyka (studia I – go stopnia);
 • Prawo (studia jednolite magisterskie);
 • Finanse i rachunkowość (studia I – go stopnia);
 • Zarządzanie (studia I – go stopnia);
 • Zarządzanie (studia II – go stopnia) – spotkanie nie dotyczy absolwentów GWSH studiów I stopnia

Program spotkania:

 1. przywitanie studentów przez Pełnomocnika Dziekana ds. kierunku: Prawo i Administracja – dr Tomasza Molla
 2. prezentacja przygotowana przez Biuro Obsługi Studentów
 3. prezentacja przygotowana przez Dział Rektorski
 4. wydanie legitymacji studenckich

 

godzina 10.30
– spotkanie dla studentów studiów niestacjonarnych oraz stacjonarnych następujących kierunków studiów rozpoczynających naukę w siedzibie głównej Uczelni w Katowicach:

 • Turystyka i Rekreacja (studia II – go stopnia) – spotkanie  nie dotyczy absolwentów GWSH studiów I-go stopnia;
 • Turystyka i Rekreacja (studia I – go stopnia);
 • Fizjoterapia (studia I – go stopnia);
 • Kosmetologia (studia I – go stopnia);
 • Pedagogika (studia I – go stopnia);
 • Psychologia (jednolite studia magisterskie)

Program spotkania:

 1. przywitanie studentów przez Pełnomocnika Dziekana ds. kierunku Psychologia – dr Renatę Rosmus
 2. prezentacja przygotowana przez Biuro Obsługi Studentów
 3. prezentacja przygotowana przez Dział Rektorski
 4. wydanie legitymacji studenckich

 

 

Spotkanie dla studentów z Wydziału Zamiejscowego GWSH w Żorach odbędzie się dnia 26 września 2015 roku o godzinie 10.00 na ul. Boryńskiej 2 w Żorach (wejście od ul. Ks. Leszka), w auli I budynku GWSH.

W tym dniu wydawane będą również legitymacje studenckie dla w/w studentów w Dziale Obsługi Studentów GWSH – Żory po zakończonym spotkaniu (do godziny 15-tej włącznie).

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+