Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji

Drukuj

Zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji, które odbędzie się 3 czerwca 2014 r. o godzinie 18:00 w Auli VI, budynku A przy ulicy Harcerzy Września nr 3 w Katowicach.

Program spotkania obejmuje:

  1. Otwarcie zebrania Koła Naukowego Prawa i Administracji i przywitanie gości – Prezes Koła Naukowego Prawa i Administracji p. Natalia Blacheta oraz opiekunowie Koła: dr Tomasz Moll oraz dr Katarzyna Płonka – Bielenin
  2. Sprawy organizacyjne
  3. Wystąpienie Prorektora prof. dr hab. Andrzeja Bisztygi
  4. Najwyższa Izba Kontroli i jej praktyka – referuje prof. dr hab. Czesław Martysz
  5. Procedury windykacyjne – referuje radca prawny dr Tomasz Bieniek
  6. Dyskusja
  7. Przyjęcie nowych członkow
  8. Zamknięcie zebrania
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+