Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Spotkanie Koła Naukowego Prawa i Administracji

Drukuj

W dniu 07.12.2017 r. w auli Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach odbyło się pierwsze w tym roku akademickim zebranie Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA”.

Spotkanie otworzyła dr Katarzyna Płonka-Bielenin – opiekun Koła Naukowego Prawa i Administracji. Pani doktor zaprezentowała główne cele działalności Koła, zachęcając jednocześnie studentów do współpracy. Następnie pani doktor przedstawiła zainteresowanym wymogi dotyczące przystąpienia do KNPiA oraz możliwości uczestnictwa jego członków we współorganizowanych przez GWSH konferencjach naukowych. Studenci otrzymali również zaproszenie do uczestnictwa w III Ogólnopolskim Seminarium Kół Naukowych „Człowiek wobec problemów współczesnego świata” (link do wydarzenia: http://lp.gwsh.pl/seminarium), które odbędzie się 15 marca 2018 r. na terenie naszej Uczelni.  

Gościem Koła Naukowego Prawa i Administracji był dr Daniel Wojtczak – pracownik Katedry Prawa i Administracji GWSH. Dr Daniel Wojtczak jest konstytucjonalistą, uczestnikiem kilkunastu konferencji naukowych (krajowych i międzynarodowych), autorem publikacji w zakresie prawa konstytucyjnego, a także współpracownikiem dwóch kancelarii prawnych.  

Przedmiotem wystąpienia dra Daniela Wojtczaka była zasada społeczeństwa obywatelskiego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Podsumowując swoje wystąpienie pan doktor stwierdził, iż pomimo tego, że zasada ta nie została wyrażona expressis verbis w Konstytucji RP, to da się ją wyinterpretować z szeregu jej postanowień. Wystąpienie prelegenta stało się zarzewiem ożywionej dyskusji, podczas której padło wiele interesujących spostrzeżeń naukowych.  

Opiekun Koła Naukowego Prawa i Administracji „IUSTITIA” – dr. Katarzyna Płonka-Bielenin 

Wystąpienie dr Daniela Wojtczaka na temat zasady społeczeństwa obywatelskiego  

Studenci GWSH podczas prelekcji dr Daniela Wojtczaka

dr Daniel Wojtczak podczas dyskusji ze studentami    

Studenci GWSH podczas dyskusji 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+