Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Senackie seminarium poświęcone Kazachstanowi

Drukuj

Kazachstan świętuje 550 rocznicę swojej państwowości. Z tej okazji 16.06. br. w Senacie RP odbyło się seminarium poświęcone historycznym i bieżącym kontaktom między Kazachstanem oraz państwami Europy, a zwłaszcza z Polską.

Prof. Andrzej Bisztyga (Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH) został zaproszony do przedstawienia na seminarium wystąpienia poświęconego różnym aspektom kontaktów między narodami: polskim i kazachskim, podkreślając znaczenie współpracy naukowej między ośrodkami akademickimi obu państw. Jednym z przedmiotów badań prof. A.Bisztygi jest ustrój konstytucyjny Republiki Kazachstanu.

GWSH posiada już znaczące naukowe i dydaktyczne osiągnięcia w zakresie współpracy z uczelniami w Kazachstanie. Przykładowo: pracownicy naukowi GWSH biorą udział we wspólnych, polsko-kazachstańskich przedsięwzięciach naukowych (konferencje, publikacje, wykłady na kazachstańskich uniwersytetach), GWSH przyjmuje studentów z różnych kazachstańskich Uniwersytetów (np. Szymkent, Taraz, Pawłodar) na pobyty edukacyjne w ramach programu Exchange My World, jak również naukowców z Kazachstanu na długoterminowe staże naukowe.

 

Stół prezydialny seminarium. Od lewej: Wicedyrektor Departamentu Wschodniego MSZ Zdzisław Raczyński, Dyrektor Instytutu Historii Państwa przy Komitecie Nauki Ministerstwa Edukacji i Nauki RK prof. Burkitbay Ayagan, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Senatu RP dr Piotr Zientarski, JE Ambasador RK w Warszawie Erik Utembajew, Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. Andrzej Bisztyga oraz Prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku Adam Marszałek. 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+