PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Seminarium „Islam europejski ziem polskich” za nami

Drukuj

W dniu 6 grudnia 2016r. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach odbyło się seminarium pt. "Islam europejski ziem polskich".

Zostało ono zorganizowane w okazji 90 rocznicy założenia Muzułmańskiego Związku Religijnego oraz 100 rocznicy śmierci Aleksandra Sulkiewicza - bohatera walk o wolną Polskę, Tatara - polskiego patrioty, żołnierza I Brygady Legionów i przyjaciela Józefa Piłsudskiego.

Otwarcia seminarium dokonał Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski. Uroczysty adres do uczestników seminarium skierował Mufti Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Miśkiewicz a życzenia owocnej dyskusji wystosował inny przedstawiciel społeczności Tatarów Polskich - prof. dr hab. Jacek Sobczak.

Merytoryczny rdzeń seminarium obejmował wystąpienie Kierownika Katedry Prawa i Administracji prof. dr hab. Andrzeja Bisztygi, poświęcone statusowi prawnemu mniejszości etnicznej Tatarów Polskich na tle historycznym oraz obszerna, opatrzona wyrazistym komentarzem prelekcja dr Marka Moronia z Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelekcja dostarczyła przekrojowego, historycznego spojrzenia na dzieje osadnictwa tatarskiego na ziemiach polsko-litewskich oraz na kształtowanie się stosunku społeczności tatarskiej do Polski, nacechowanego poczuciem lojalności i patriotyzmu wobec Ojczyzny. Jako wzór tożsamości dla Europejczyka XXI wieku, dr Moroń przedstawił sylwetkę Aleksandra Sulkiewicza - polskiego patrioty, Tatara i muzułmanina. Tę wyjątkową postać cechował synkretyzm polegający na łączeniu cech tatarskich, muzułmańskich i polskich. 

W dyskusji wzięli udział między innymi prof. dr hab. Józef Ciągwa, prof. dr hab. Henryk Goik oraz dr Andrzej Ziomek. W seminarium licznie uczestniczyli Studenci GWSH. Jedna z konkluzji seminarium zakłada, że rodzime doświadczenia w kształtowaniu stosunków między muzułmańskimi Tatarami Polskimi a chrześcijańską większością mogłyby zostać wykorzystane w układaniu stosunków między światem europejsko - chrześcijańskim a obecnie licznie napływającymi do Europy wyznawcami islamu.

 
Prof. Andrzej Bisztyga i dr Marek Moroń w trakcie seminarium

Dr Moroń w trakcie prelekcji

Dr Moroń w trakcie prelekcji

Uczestnicy seminarium


Od lewej: Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski, dr Marek Moroń oraz prof. dr hab. Andrzej Bisztyga

 

Adres Tomasza Miśkiewicza - Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+