PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Relacja z III Ogólnopolskiej Konferencji Medyczno-Fizjoterapeutycznej

Drukuj

Dnia 8 grudnia br. na Wydziale Medycznym Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Medyczno-Fizjoterapeutyczna.

Wśród Prelegentów byli znani lekarze oraz terapeuci zajmujący się leczeniem następstw wczesnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego zarówno somatycznych, jak również psychicznych. W Komitecie Naukowym zasiedli prof. dr hab. Jakub Taradaj, dr hab. n. med. Jacek Durmała, dr hab. Rafał Gnat prof. nadzw. AWF Katowice.    

Tematem konferencji był „Ból psychiczny i somatyczny u osób z niepełnosprawnością ruchową jako następstwo dysfunkcji układu nerwowego w dzieciństwie”. Dzięki szczegółowej analizie skutków wspomnianych zaburzeń uczestnicy Konferencji mogli spojrzeć z szerszej perspektywy na współczesne możliwości leczenia zarówno zaburzeń somatycznych, jak również psychicznych występujących u pacjentów neurologicznych.

Część pierwsza Konferencji poświęcona była problematyce leczenia bólu somatycznego w wybranych jednostkach klinicznych. Wykład wprowadzający na temat neurobiologicznych mechanizmów powstawania bólu wygłosił doktorant Wacław Adamczyk. W dalszej części głos zabrali miedzy innymi dr hab. n. med. Jacek Durmała  oraz  prof. dr hab. n. med. Jakub Taradaj. Pierwszy z Prelegentów poświęcił swój wykład leczeniu skolioz, natomiast drugi Prelegent dokonał przeglądu metod fizykalnych w leczeniu dolegliwości bólowych u pacjentów neurologicznych. Ponadto przedstawiony został przez dr n kf Annę Gogola przegląd literatury na temat konsekwencji wczesnego uszkodzenia układu nerwowego w kolejnych etapach życia. Celem tego wystąpienia było uwrażliwienie specjalistów z zakresu pediatrii, iż dziecko z Mpdz bardzo szybko przestaje być dzieckiem stając się dorosłym z Mpdz. Wiedza na temat odległych skutków implikuje do wczesnego wdrażania działań prewencyjnych celem minimalizacji skutków  występujących u dorosłych.  

W drugiej części Konferencji jako pierwszy głos zabrał wybitny polski chirurg dziecięcy dr n. med. Tadeusz Łyczakowski, który z punktu widzenia doświadczonego lekarza przedstawił problematykę dotyczącą niezwykle trudnych dylematów etycznych związanych z bólem i cierpieniem osób niepełnosprawnych. W części tej podjęto również często pomijaną tematykę chorób psychicznych oraz seksualności osób niepełnosprawnych. Wykłady wygłosili znamienici psychoterapeuci dr n. hum. Katarzyna Sitnik-Warchulska , dr n. społ. spec. psychoterapii Andrzej Mzyk oraz psychiatra dziecięcy  dr n. med. Agnieszka Kapinos-Gorczyca. Konferencje zakończyły dwa wykłady poświęcone aktualnym możliwościom wpierania wszystkich dziedzin życia osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin w celu umożliwienia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Mariusz Mituś Członek Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Jarosławiu  oraz Piotr Paul Członek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu  przedstawili wcielone w życie formy wsparcia socjalnego dla omawianej grupy osób.

Treści zaprezentowane na Konferencji podkreślają złożoność problematyki leczenia osób z mózgowym porażeniem dziecięcym począwszy od postępowania operacyjnego narządu ruchu (lek med. Rafał Piasek: Paliatywne leczenie operacyjne narządu ruchu u chorych z ciężkimi dysfunkcjami układu nerwowego) poprzez psychoterapię, a skończywszy na zabezpieczeniu socjalno-bytowym.

W części praktycznej uczestnicy Konferencji zapoznali się z wybranymi metodami fizjoterapeutycznymi poświęconymi leczeniu bólu stawu kolanowego oraz prewencji przeciążeń układu ruchu u dzieci z zaburzoną kontrolą posturalną.

Wydarzeniu towarzyszyła również prezentacja firm działających w branży fizjoterapeutycznej - swoją ofertę przedstawiły LIW Care Technology, Akson oraz Eo-Funktio Polska.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Osobom zaangażowanym w przygotowanie III Ogólnopolskiej Konferencji Medyczno-Fizjoterapeutycznej: Organizatorom, Prelegentom, Uczestnikom, Wystawcom, a także Patronom Medialnym: Rehabilitacja w Praktyce, Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, Acta Balneologica oraz Fizjoterapia Polska. 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+