PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Relacja z międzynarodowego seminarium kół naukowych „Problemy i zagrożenia współczesnego świata – życie w dobie pandemii

Drukuj

W dniu 10 czerwca 2021 roku odbyło się V Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych. Organizatorem seminarium była dr Katarzyna Wytyczak wraz z Kołem Naukowym Kosmetologii Cosmetic and Science Association.

W seminarium udział wzięły Koła Naukowe działające w GWSH: Koło Naukowe Kosmetologii Cosmetic and Science Association, Koło Naukowe Pielęgniarstwa, Koło NaukowePsychologii Stosowanej, Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA”, Koło Naukowe Turystykioraz Koło Naukowe Marketingu. Gośćmi seminarium, a zarazem najmłodszymi uczestnikami byli uczniowie Technikum im. Poczty Polskiej w Gdańsku, w Katowicach.

Celem konferencji było ukazanie problemów i zagrożeń, które pojawiły się w związku z nową rzeczywistością jaką jest pandemia. 

Konferencja zgromadziła wielu studentów i wykładowców z różnych kierunków i specjalności. Wśród studentów liczną grupę stanowili studenci zagraniczni. Podczas seminarium przedstawiono różne problemy i zagrożenia w obliczu których stanął człowiek żyjący w dobie pandemii. Problemy te do niedawna były  niedostrzegane, a obecnie często  trudno jest im sprostać. Problemy i zagrożenia współczesnego świata były rozpatrywane na różnych płaszczyznach: zdrowotnej, prawnej, ekonomicznej, społecznej, ekologicznej czy kulturalnej. W  trakcie seminarium poruszono również kwestie, dotyczące możliwości rozwiązania wspomnianych problemów.

Otwarcia konferencji dokonała Prorektor ds. kształcenia dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. GWSH następnie dr Katarzyna Wytyczak wprowadziła uczestników w tematykę seminarium.

W pierwszej części seminarium, która była prowadzona przez opiekunów poszczególnych Kół Naukowych: dr Katarzynę Wytyczak, dr Jolantę Kamecką-Krupę, dr  Katarzynę Płonkę-Bielenin (Prodziekana ds. kierunków prawo i administracja w GWSH), dr Daniela Wojtczaka oraz dr Annę Staszewską, prelegentami byli studenci z KN Kosmetologii, KN Pielęgniarstwa, KN Psychologii Stosowanej oraz KN Turystyki. Drugą część poprowadziła dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. GWSH (Prodziekan ds. współpracy z zagranicą), opiekun KN Marketingu. W tej części wzięli udział również studenci z Turcji, ze Sri Lanki, z Kazachstanu i z Nigerii.

Podczas seminarium odbyła się dyskusja dt. przedstawionej tematyki. Na koniec dr Anna Sobczyk-Kolbuch, prof. GWSH dokonała podsumowania wystąpień studentów.

Wygłoszone podczas V Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych  referaty zostaną opublikowane w monografii oraz w Zeszytach Naukowych GWSH.

Bardzo dziękujemy wszystkim opiekunom KN GWSH oraz studentom za wspaniałą pracę oraz udział w seminarium i już teraz zapraszamy do udziału w kolejnym VI  Seminarium Kół Naukowych, w przyszłym roku!

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+