Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Rektor GWSH na spotkaniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Drukuj

Spotkanie Rektorów akademickich uczelni niepublicznych stowarzyszonych w KRAUN z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Wicepremierem dr. Jarosławem Gowinem.

W dniu 11 stycznia 2016 r. z inicjatywy Akademii Leona Koźmińskiego miało miejsce spotkanie Rektorów jedenastu wyższych uczelni reprezentujących  akademickie uczelnie niepubliczne stowarzyszone w KRAUN (Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych) z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Wicepremierem dr. Jarosławem Gowinem.

Celem tego spotkania, w którym uczestniczył również Rektor GWSH Prof. Krzysztof Szaflarski, była wymiana poglądów dotyczących problematyki niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce.

Uczestnicy spotkania reprezentujący KRAUN przedstawili Panu Ministrowi szereg istotnych zagadnień dotyczących funkcjonowania tego sektora polskiego szkolnictwa wyższego, jak również zasugerowali pewne perspektywiczne, dla jego dalszego rozwoju, propozycje rozwiązań prawnych i finansowych.

Ze swej strony Pan Minister, po wysłuchaniu poglądów i uwag wyrażonych przez przedstawicieli KRAUN, ustosunkował się do nich, przedstawiając równocześnie swoje stanowisko w poszczególnych kwestiach będących przedmiotem dyskusji.

Pan Minister wyraził przy tym chęć odbycia w przyszłości podobnych tego rodzaju spotkań z przedstawicielami KRAUN, co wpisywałoby się w ideę ogólnokrajowych konsultacji Resortu Pana Ministra z całym środowiskiem akademickim w Polsce.

Poniżej zamieszczono, udostępnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdjęcia ze spotkania KRAUN z Panem Ministrem.

 

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+