PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rektor GWSH na spotkaniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Drukuj

Spotkanie Rektorów akademickich uczelni niepublicznych stowarzyszonych w KRAUN z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Wicepremierem dr. Jarosławem Gowinem.

W dniu 11 stycznia 2016 r. z inicjatywy Akademii Leona Koźmińskiego miało miejsce spotkanie Rektorów jedenastu wyższych uczelni reprezentujących  akademickie uczelnie niepubliczne stowarzyszone w KRAUN (Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Niepublicznych) z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Panem Wicepremierem dr. Jarosławem Gowinem.

Celem tego spotkania, w którym uczestniczył również Rektor GWSH Prof. Krzysztof Szaflarski, była wymiana poglądów dotyczących problematyki niepublicznego szkolnictwa wyższego w Polsce.

Uczestnicy spotkania reprezentujący KRAUN przedstawili Panu Ministrowi szereg istotnych zagadnień dotyczących funkcjonowania tego sektora polskiego szkolnictwa wyższego, jak również zasugerowali pewne perspektywiczne, dla jego dalszego rozwoju, propozycje rozwiązań prawnych i finansowych.

Ze swej strony Pan Minister, po wysłuchaniu poglądów i uwag wyrażonych przez przedstawicieli KRAUN, ustosunkował się do nich, przedstawiając równocześnie swoje stanowisko w poszczególnych kwestiach będących przedmiotem dyskusji.

Pan Minister wyraził przy tym chęć odbycia w przyszłości podobnych tego rodzaju spotkań z przedstawicielami KRAUN, co wpisywałoby się w ideę ogólnokrajowych konsultacji Resortu Pana Ministra z całym środowiskiem akademickim w Polsce.

Poniżej zamieszczono, udostępnione przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zdjęcia ze spotkania KRAUN z Panem Ministrem.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+