PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Rekrutacja na praktyki studenckie w ramach programu Erasmus+ otwarta!

Drukuj

Skorzystaj z możliwości zdobycia międzynarodowego doświadczenia zawodowego, rozwiń swoje umiejętności językowe i rozbuduj CV o dodatkową pozycję. Rekrutacja na praktyki z możliwością wyjazdu do wybranej instytucji zagranicznej potrwa do 31 grudnia 2023 r. Praktyki należy zrealizować do 31 lipca 2024 r.

Od 2004 roku Akademia Górnośląska realizuje działania związane z mobilnością akademicką – początkowo w ramach programu Socrates-Erasmus, następnie LLP-Erasmus, a obecnie w ramach programu Erasmus+. Podpisaliśmy ponad 60 umów międzynarodowych z uczelniami zagranicznymi, które umożliwiają podjęcie praktyk zawodowych w obszarach: zarządzania, ekonomii, turystyki, psychologii, stosunków międzynarodowych, informatyki, prawa, fizjoterapii, pielęgniarstwa, pedagogiki i innych.

Instytucja przyjmująca studentów musi mieć siedzibę za granicą, w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+, do którego zaliczają się: 28 państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja i Macedonia Północna.

Wyjazdy możliwe są już od pierwszego roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich). Minimalny czas trwania stażu zagranicznego w ramach programu Erasmus+ wynosi 2 pełne miesiące. Studenci zakwalifikowani na wyjazd otrzymują stypendium na pokrycie części kosztów podróży i pobytu w innym kraju (różnice w kosztach utrzymania) do 670 euro/m-c oraz wynagrodzenie instytucji przyjmującej nawet do 450 euro/m-c, a także darmowe zakwaterowanie i wyżywienie. Osoby z niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe dofinansowanie.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Działem współpracy z zagranicą:

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego

ul. Harcerzy Września 1939 3, pokój A114

 

Instytucjonalny koordynator programu Erasmus+

mgr Agnieszka Gierczycka, e-mail: agnieszka.gierczycka@kbu.edu.pl

Studenci przyjeżdżający i wyjeżdżający

mgr Tetiana Shevchuk, e-mail: tetiana.shevchuk@kbu.edu.pl

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+