Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prof. Stanisława Kalus nagrodzona przez Polską Federację Rynku Nieruchomości

Drukuj

Jest nam miło poinformować, że pracownik katedry Prawa i Administracji naszej Uczelni prof. zw. dr hab. Stanisława Kalus otrzymała Złoty Medal Zasłużonego dla Polskiego Rynku Nieruchomości (Pro Aequo et Bono).

Medal ten został nadany przez Kapitułę Medalu Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie w dowód uznania za wybitną działalność w zakresie tego rynku.

W przypadku Pani Profesor działalność ta obejmowała prace nad ustawą o gospodarce nieruchomościami oraz publikacje dotyczące rynku nieruchomości, jak również działalność dydaktyczną w tym zakresie. Gratulujemy!

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+