Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prof. Andrzej Bisztyga w Senacie RP o Kazachstanie

Drukuj

16 grudnia br w Senacie RP odbyła się konferencja pt. „Prawa człowieka w Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji Środkowej na tle standardów międzynarodowych”. Prorektor GWSH prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga został zaproszony do wygłoszenia na niej referatu pt. „Konstytucyjna regulacja wolności i praw jednostki w Kazachstanie”

A.Bisztyga dokonał charakterystyki determinant kazachstańskiego konstytucjonalizmu oraz wskazał na potencjalne kierunki rozwoju relacji między nim a europejskimi: tradycją i doktryną prawa konstytucyjnego. W konferencji wzięli udział naukowcy z wyższych uczelni w Warszawie, posłowie i senatorowie, studenci oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka.  Organizatorami konferencji były senackie Komisje: Ustawodawcza oraz Praw człowieka, praworządności i petycji.

 

On 16 December 2013 in the Senate there was held a conference entitled „Human rights in Central and Eastern Europe and Central Asia against the background of international standards”. Vicerector of the Katowice School of Economics prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga presented the characteristics of the determinants of Kazakh constitutionalism and indicated the potential lines of development of its relations with the European tradition and doctrine of constitutional law. The participants of the conference included scholars of Warsaw universities, MPs and senators, students  and representatives of non-government organisations dealing with human rights. The conference was held by the Senate committees: Legislative Committee and Human Rights, the Rule of Law and Petitions Committee.

 

fot. Michał Józefaciuk, źródło: www.senat.gov.pl

Od lewej / from the left: dr Marcin Święcicki, dr hab. Bogumił Szmulik, prof.UKSW, dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. GWSH

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+