PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prof. Tadeusz Burzyński na Konferencji Komisji Europejskiej

Drukuj

5 kwietnia 2016 r. Komisja Europejska zorganizowała w Brukseli konferencję dotyczącą inwestycji w turystyce. To najważniejsze wydarzenie KE w obszarze światowego rynku turystycznego.

W trakcie konferencji poruszono następujące tematy: finansowanie turystyki, podnoszenie kwalifikacji oraz poprawa otoczenia biznesowego ze szczególnym naciskiem na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w celu przyciągnięcia większej liczby inwestycji oraz lepsze wykorzystanie funduszy UE w celu zwiększenia konkurencyjności całego sektora turystyki.

  

 

W Konferencji, mającej status „wysokiego szczebla” udział wzięli Posłowie do Parlamentu Europejskiego, decydenci na poziomie UE, ministrowie ds. turystyki, przewodniczący regionów, przedstawiciele międzynarodowych organizacji przemysłu i turystyki, a także reprezentanci środowisk akademickich. 

Jednym z uczestników Konferencji był Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja prof. Tadeusz Burzyński który spotkał się w Brukseli z Panią Elżbietą Bieńkowską - Europejskim Komisarzem ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. Jednocześnie Pani Komisarz jako przyjaciel Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej i były pracownik naukowy Uczelni złożyła na ręce prof. Burzyńskiego pozdrowienia dla Studentów GWSH, w szczególności studentów i absolwentów kierunku studiów Turystyka i Rekreacja – jako przyszłych ekspertów międzynarodowego rynku turystycznego.

Zapis Konferencji (również w języku polskim) dostępny jest na stronach internetowych Komisji Europejskiej - http://bit.ly/gwsh-konferencja-KE

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+