Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Prof. Tadeusz Burzyński na Konferencji Komisji Europejskiej

Drukuj

5 kwietnia 2016 r. Komisja Europejska zorganizowała w Brukseli konferencję dotyczącą inwestycji w turystyce. To najważniejsze wydarzenie KE w obszarze światowego rynku turystycznego.

W trakcie konferencji poruszono następujące tematy: finansowanie turystyki, podnoszenie kwalifikacji oraz poprawa otoczenia biznesowego ze szczególnym naciskiem na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w celu przyciągnięcia większej liczby inwestycji oraz lepsze wykorzystanie funduszy UE w celu zwiększenia konkurencyjności całego sektora turystyki.

  

 

W Konferencji, mającej status „wysokiego szczebla” udział wzięli Posłowie do Parlamentu Europejskiego, decydenci na poziomie UE, ministrowie ds. turystyki, przewodniczący regionów, przedstawiciele międzynarodowych organizacji przemysłu i turystyki, a także reprezentanci środowisk akademickich. 

Jednym z uczestników Konferencji był Prodziekan ds. kierunku Turystyka i Rekreacja prof. Tadeusz Burzyński który spotkał się w Brukseli z Panią Elżbietą Bieńkowską - Europejskim Komisarzem ds. Rynku Wewnętrznego i Usług. Jednocześnie Pani Komisarz jako przyjaciel Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej i były pracownik naukowy Uczelni złożyła na ręce prof. Burzyńskiego pozdrowienia dla Studentów GWSH, w szczególności studentów i absolwentów kierunku studiów Turystyka i Rekreacja – jako przyszłych ekspertów międzynarodowego rynku turystycznego.

Zapis Konferencji (również w języku polskim) dostępny jest na stronach internetowych Komisji Europejskiej - http://bit.ly/gwsh-konferencja-KE

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+