PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Prawnicy z GWSH na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej - Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego

Drukuj

W dniach 19-20 października 2018 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim na Wydziale Prawa i Administracji odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego”

Organizatorem konferencji była: Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Katedra Organizacji Administracji Publicznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Fundacja Państwo Prawa.  

Honorowy Patronat nad konferencją pełnili: Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, Przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, Wojewoda Lubuski, Prezydent Miasta Zielona Góra, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Zielonej Górze, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Zielonej Górze oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze.

Otwarcie konferencji nastąpiło przez Panią Prof. dr hab. Hannę Paluszkiewicz (Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego).  Następnie słowo wstępne wygłosił dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ – (Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ, Współprzewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, Kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH). Doniosłym wydarzeniem było podpisanie Porozumienia o współpracy między Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego a Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.  

Kolejnym etapem konferencji była debata samorządowa z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego, administracji, prawodawców i nauki.  Konferencja była prestiżowym i doniosłym naukowo wydarzeniem, w którym aktywnie uczestniczyli pracownicy naukowi różnych ośrodków akademickich, w tym także pracownicy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. Pierwszej sesji plenarnej pt. „Konstytucyjne aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego” przewodniczył kierownik Katedry Prawa i Administracji GWSH prof. nadzw. dr hab. Andrzej Bisztyga.  

W niniejszej konferencji aktywny udział wzięli również pracownicy naukowi Katedry Prawa i Administracji GWSH: dr Katarzyna Płonka-Bielenin (prodziekan ds. kierunków Prawo i Administracja) oraz dr Aleksandra Stopova-Kozioł.  Dr Katarzyna Płonka-Bielenin na sesji zatytułowanej „Praktyczny wymiar kodeksu wyborczego w obszarze funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego” wygłosiła referat pt. „Analiza zmian w samorządzie gminnym wprowadzonych ustawą z 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. Natomiast dr Aleksandra Stopova-Kozioł podczas sesji zatytułowanej „Prawne aspekty realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego” zaprezentowała referat pt. „Oświadczenie woli wójta w imieniu gminy”.

Konferencja ta była istotnym wydarzeniem naukowym i zyskała duże uznanie nie tylko w środowisku naukowym, ale także w środowisku praktyków – samorządowców.    

Tekst: dr Katarzyna Płonka-Bielenin   

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+