PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Pracownik Katedry Prawa i Administracji GWSH na Uniwersytecie Chicagowskim

Drukuj

W lipcu bieżącego roku pracownik Katedry Prawa i Administracji GWSH - dr Dominik Wolski, wziął udział w programie poświęconym zagadnieniom prawa i ekonomii zorganizowanym przez University of Chicago School of Law.

Uniwersytet ten jest znany z podejmowania problemów ekonomicznej analizy prawa. Może także poszczycić się największą liczbą laureatów Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii takich postaci, jak Gary S. Becker, Milton Friedman, George J. Stigler czy Friedrich August von Hayek. Pracował na nim także jako wykładowca School of Law były Prezydent USA Barack Obama, również późniejszy laureat Nagrody Nobla z dziedziny pokoju.

            Program organizowany przez University of Chicago zgromadził kilkudziesięciu akademików z całego świata, w tym m.in. z USA, Brazylii, Chile, Portugalii, Rosji, Ekwadoru, Japonii, Chin, Mongolii, Indii oraz Pakistanu. Dyskutowali oni na temat ekonomicznych aspektów prawa, w tym w szczególności prawa konstytucyjnego, postępowań sądowych, a także prawa międzynarodowego oraz prawa karnego. Zagadnienia ekonomicznej analizy prawa, w przypadku których Uniwersytet Chicagowski może poszczycić się znacznym dorobkiem stanowią ciągle obszar stosunkowo mało zbadany.

            Istotnym elementem programu było tzw. Scholar’s’ Colloquium, na którym wybrani przez grono pracowników naukowych University of Chicago School of Law uczestnicy programu prezentowali swoje referaty. Jedną z takich osób był również dr Dominik Wolski, który zaprezentował referat pt. „Private Antitrust Enforcement and Fairness – Some Questions”. Poruszone w nim zostały główne problemy dotyczące uzasadnienia przyjętego w danym systemie prawnym modelu prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji. Po zakończeniu referatu odbyła się  dyskusja w gronie uczestników programu oraz pracowników naukowych University of Chicago School of Law. 

 

Tekst: Dominik Wolski
Zdjęcia: Dominik Wolski    

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+