Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pracownik Katedry Prawa i Administracji GWSH na Uniwersytecie Chicagowskim

Drukuj

W lipcu bieżącego roku pracownik Katedry Prawa i Administracji GWSH - dr Dominik Wolski, wziął udział w programie poświęconym zagadnieniom prawa i ekonomii zorganizowanym przez University of Chicago School of Law.

Uniwersytet ten jest znany z podejmowania problemów ekonomicznej analizy prawa. Może także poszczycić się największą liczbą laureatów Nagrody Nobla z dziedziny ekonomii takich postaci, jak Gary S. Becker, Milton Friedman, George J. Stigler czy Friedrich August von Hayek. Pracował na nim także jako wykładowca School of Law były Prezydent USA Barack Obama, również późniejszy laureat Nagrody Nobla z dziedziny pokoju.

            Program organizowany przez University of Chicago zgromadził kilkudziesięciu akademików z całego świata, w tym m.in. z USA, Brazylii, Chile, Portugalii, Rosji, Ekwadoru, Japonii, Chin, Mongolii, Indii oraz Pakistanu. Dyskutowali oni na temat ekonomicznych aspektów prawa, w tym w szczególności prawa konstytucyjnego, postępowań sądowych, a także prawa międzynarodowego oraz prawa karnego. Zagadnienia ekonomicznej analizy prawa, w przypadku których Uniwersytet Chicagowski może poszczycić się znacznym dorobkiem stanowią ciągle obszar stosunkowo mało zbadany.

            Istotnym elementem programu było tzw. Scholar’s’ Colloquium, na którym wybrani przez grono pracowników naukowych University of Chicago School of Law uczestnicy programu prezentowali swoje referaty. Jedną z takich osób był również dr Dominik Wolski, który zaprezentował referat pt. „Private Antitrust Enforcement and Fairness – Some Questions”. Poruszone w nim zostały główne problemy dotyczące uzasadnienia przyjętego w danym systemie prawnym modelu prywatnoprawnego dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej naruszeniem prawa konkurencji. Po zakończeniu referatu odbyła się  dyskusja w gronie uczestników programu oraz pracowników naukowych University of Chicago School of Law. 

 

Tekst: Dominik Wolski
Zdjęcia: Dominik Wolski    

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+