PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Powołanie w GWSH Rady Konsultacyjnej ds. kierunku studiów Informatyka

Drukuj

W ramach współpracy Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej z liderami branży IT na Śląsku powołana została Rada Konsultacyjna. Jej praca będzie skupiała się nad praktycznymi aspektami oferty edukacyjnej Uczelni w zakresie studiów na kierunku Informatyka.

Radę Konsultacyjną ds. kierunku studiów Informatyka tworzą założyciele, prezesi i eksperci takich firm jak: 2Bits sp. z o.o., 3S S.A., Action Centrum Edukacyjne, BPSC S.A., Capgemini Polska, Consorg S.A., Delta Trans Logistik, IBM Polska,  Premium Technology Polska.

Wybitni praktycy branży IT, tworzący Radę Konsultacyjną, jako przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych zadbają o atrakcyjność i aktualność oferty edukacyjnej na kierunku studiów Informatyka w Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, dostosowanie programów zajęć do wymagającego rynku pracy, a także o symbiozę teorii z praktyką. Ufamy, że dzięki współpracy z tak prestiżowymi przedsiębiorstwami branży IT, studenci GWSH kierunku Informatyka zwiększą znacznie swoje szanse na odniesieniu sukcesu w przyszłej pracy zawodowej.

Zapraszamy na studia inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne na kierunku Informatyka.

 

Od lewej: Józef Lubina – Delta Trans Logistik sp. z o.o., Romuald Gacka – Premium Technology Polska, Stanisław Cieśla – IBM Polska sp. z o.o., Marian Szary – Consorg S.A., Grzegorz Dymek – 3S S.A., dr Jan Polak - Prodziekan GWSH ds. kierunku studiów Informatyka, J.M. Rektor GWSH prof. Krzysztof Szaflarski, Andrzej Szaflarski - kierownik działu IT GWSH

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+