PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Podsumowanie 3.edycji

Drukuj

Pomimo ograniczeń wynikających ze zdalnego nauczania, w roku szkolnym 2020/21 po raz trzeci I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich zorganizowało międzyszkolny konkurs "Potyczki prawne". GWSH była partnerem wydarzenia.

Celem inicjatywy, objemujęącej zasięgiem obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jest podnoszenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i podstawowych . Nad całym projektem patronat sprawują: Prezydent Miasta Siemianowice Śląskie, Fundacja Edukacji Prawnej "Iustitia", Wydawnictwo Wolters Kluwer, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS w Warszawie, Siemianowickie Centrum Kultury, kancelaria GC Adwokaci, kancelaria Koczyk & Szafrański, Radio ESKA oraz portal otouczelnie.pl.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 9 szkół ponadpodstawowych: I LO im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich, I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w AZS Piekary Śląskie, I LO im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach, I LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej, III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach, IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu, IX LO im. Wisławy Szymborskiej w Sosnowcu, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Karola Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. 18 grudnia 2020 r. odbyło się losowanie grup eliminacyjnych do finału, które przeprowadził przewodniczący szkoły, a wydarzenie było na żywo transmitowane w sieci. Szkoły zostały przydzielone do trzech grup z których do finału awansowała reprezentacja o największej liczbie uzyskanych punktów w rozgrywce. Następnie 30 stycznia 2021 r. Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu przygotowała warsztaty online dla uczestników konkursu. Prowadzącym był dr Jan Kil, na co dzień adwokat. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się w jaki sposób prawidłowo napisać i wygłosić mowę obrończą. Kolejnym etapem było zgłoszenie Organizatorowi ostatecznych składów reprezentacji szkół oraz powołanie składów Jury oraz Prowadzących poszczególne rozgrywki. W każdej edycji konkursu jurorami są osoby wykonujące zawody prawnicze albo blisko z prawem związane. W tegorocznych rozgrywkach funkcje jurora pełnili: dziekan Wyższej Szkoły Humanitas dr hab. Maciej Borski, dziekan GWSH dr Katarzyna Płonka-Bielenin, dr Weronika Szafrańska (UŚ), dr Andrzej Pokora (Humanitas), dr Daniel Wojtczak (GWSH), dr Dominik Wolski (GWSH), Elżbieta Piotrowska-Albin (Fundacja Edukacji Prawnej "Iustitia"), Ewa Surowiak (Humanitas), Sebastian Kluczewski (Humanitas). W skład Prowadzących poszczególne etapy weszli: adwokat dr Marcin Chowaniec (GC Adwokaci), adwokat Alicja Gradowska (GC Adwokaci), radca prawny Anna Rózga, radca prawny Adam Koczyk (Koczyk & Szafrański). Każda reprezentacja szkoły to dwóch uczniów, których zadanie polega na przygotowaniu i wygłoszeniu mowy obrończej do kazusu konkursowego. Całość oceniana jest przez jurorów, a drużyna uzyskująca najwięcej punktów wygrywa dany etap. Kryteriami oceny są: trafność i właściwy dobór argumentów, umiejętność interpretowania przepisów oraz umiejętność autoprezentacji. Poprzednie dwie edycje przeprowadzono z udziałem publiczności w siemianowickim Parku Tradycji oraz w sosnowieckiej Muzie. Organizatorzy zapewnili uczestnikom możliwość wystąpienia w togach adwokackich.

Tegoroczna edycja odbyła się w całości za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Rozgrywki eliminacyjne do Finału przeprowadzono w dniach: 31 marca, 7 kwietnia oraz 8 kwietnia 2021 r. Finał rozegrany został 1 czerwca 2021 r., natomiast uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 czerwca 2021 r. w auli im. prof. Zygmunta Bauera w budynku I LO im. Jana Śniadeckiego. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie Marta Suchanek-Bijak, Naczelnik Wydziału Edukacji Anna Sobieraj, dziekan dr hab. Maciej Borski (Humanitas), Jolanta Filipczyk-Sikora (Dyrektor ds. rekrutacji i rozwoju GWSH), Jarosław Gwizdak (INPRIS) oraz dr Marcin Chowaniec i Alicja Gradowska (kancelaria GC Adwokaci). Wydarzenie stało się również okazją do wręczenia statuetek Lauru Śniadka. Tym razem otrzymali je: dr Jan Kil (Humanitas) – autor kazusów konkursowych i prowadzący szkolenia dla uczestników konkursu, a także dr Marcin Chowaniec i Alicja Gradowska (kancelaria GC Adwokaci) wspierający organizację „Potyczek prawnych”.

Konkurs wzbudza ogromne zainteresowanie i emocje wśród nauczycieli i uczniów. Bez wątpienia jest czynnikiem scalającym i integrującym lokalne środowisko, pobudza do zdrowej rywalizacji, promuje także miasto Siemianowice Śląskie. Uczniowie nabywają wiele umiejętności z zakresu retoryki, interpretowania przepisów, radzenia sobie ze stresem. To również świetna promocja dla każdej ze szkół, w szczególności gdy w ofercie edukacyjnej posiadają one klasy o profilu prawniczym. Każda następna edycja potwierdza, że istnieje zapotrzebowania na tego typu inicjatywy, zgłasza się coraz więcej uczestników. W pierwszej edycji wystartowały dwie szkoły ponadpodstawowe, w drugiej cztery, w trzeciej dziewięć, a już dzisiaj wiadomo, że w czwartej edycji szkół będzie znowu o wiele więcej.

 

Końcowa klasyfikacja 3.edycji konkursu "Potyczki prawne" (2021 r.):

1. Zespół Szkół Ekonomicznych im. K. Adamieckiego w Dąbrowie Górniczej – 19 pkt.

2. I LO im. J. Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich – 15 pkt.

3. III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach – 9 pkt.

4. I LO im. T. Kościuszki w Mysłowicach – 6 pkt.

5.-7. IV LO im. S. Staszica w Sosnowcu – 5 pkt.

5.-7. IX LO im. W. Szymborskiej w Sosnowcu – 5 pkt.

5.-7. Zespół Szkół Ekonomicznych im. W. Korfantego w Katowicach – 5 pkt.

8. I LO im. W. Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej – 4 pkt.

9. I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w AZS Piekary Śląskie – 3 pkt.

 

   

    

    

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+