PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Posiedzenie Komitetu ds. Edukacji przy RIPH: W kierunku rozwoju szkolnictwa wyższego i nauki

Drukuj

Prorektor ds. kształcenia AG dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG, otrzymała z rąk Wiktora Pawlika, Prezydenta RIPH w Gliwicach, Akt Powołania na stanowisko Przewodniczącej Komitetu ds. Edukacji przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Akademia Górnośląska, będąca partnerem RIPH w Gliwicach gościła, podczas uroczystego posiedzenia w murach uczelni, Członków Komitetu ds. Edukacji. Spotkania, które odbyło się 9 kwietnia 2024 r. w Akademii Górnośląskiej miało na celu nie tylko uroczyste powitanie nowych członków Komitetu, ale również podjęcie ważnych dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.

Akty Powołania nowym członkom Komitetu wręczyli: Wiktor Pawlik, Prezydenta RIPH w Gliwicach oraz dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG, Przewodnicząca Komitetu ds. Edukacji przy RIPH. Komitet podsumował również działania podjęte od czasu pierwszego posiedzenia, które miało miejsce w marcu, i zatwierdził harmonogram oraz zakres przyszłych prac. Działania te mają na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem edukacyjnym a biznesowym w regionie, co jest kluczowe dla rozwoju gospodarczego i innowacyjności.

Spotkanie było także okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń między członkami Komitetu, którzy reprezentują szeroki zakres ekspertów z różnych dziedzin, od nauki po biznes.

Pełna lista członków Komitetu ds. Edukacji przy RIPH:

 • Wiktor Pawlik - Prezydent Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
 • dr Joanna Strzelczyk-Łucka, prof. AG - Przewodnicząca Komitetu, Prorektor ds. kształcenia Akademii Górnośląskiej
 • Agnieszka Szymczyk - Wiceprzewodnicząca Komitetu ds. Edukacji, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
 • Krzysztof Kozok - Sekretarz Komitetu
 • prof. dr hab. Wiesław Banyś - Prezes Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd
 • dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. Politechniki Śląskiej
 • dr inż. Barbara Juszczyk - Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej
 • prof. dr hab. inż. Anna Chrobok - Dyrektor Kolegium Studiów Politechniki Śląskiej
 • dr Artur Oleś - Przewodniczący Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach
 • Joanna Pauly - Dyrektor Apauly Group
 • dr hab. inż. Grzegorz Wszołek - Prezes EMT-Systems
 • prof. dr hab. inż. Adam Zieliński - Dyrektor Łukasiewicz Górnośląski Instytut Technologiczny
 • dr Leszek Żochowski - właściciel drukarni J&L
 • dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, prof. PŚ - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego - filia Politechniki Śląskiej
 • dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ - Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej
 • dr hab. Dariusz Szostek, prof. UŚ - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • dr hab. inż. Paweł Pichniarczyk, prof. AGH - Dyrektor Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych
 • Jolanta Kałuża – Dyrektor Zespołu Szkół Prywatnych w Katowicach
 • Ilona Milik - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35 w Rudzie Śląskiej

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+