Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Porozumienie o współpracy GWSH z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi

Drukuj

W dniu 19 stycznia 2018 roku Rektor GWSH prof. Krzysztof Szaflarski oraz Dyrektor Szkoły - mgr Agnieszka Rutkowska, podpisali porozumienie o współpracy i integracji środowiska szkolnego i akademickiego.

Podczas I Forum Pracodawców pt. "Pożądany absolwent technikum", które odbyło sie 19 stycznia,  Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa podpisała porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi. 

Intencją zawartego porozumienia jest wzajemne wsparcie merytoryczne w obszarze kształcenia oraz promocja kierunków nauczania. 

Uczelnia realizując współpracę ze Szkołą będzie m.in. udostępniać uczniom Szkoły zbiory Biblioteki Uczelni,  zapraszać uczniów do udziału w zajęciach warsztatowych (dotyczących tematyki rynku pracy oraz aktywnego poszukiwania pracy), wykładach otwartych oraz zapraszać nauczycieli oraz dyrekcję Szkoły na zajęcia, konferencje i seminaria organizowane przez Uczelnię.      

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+