PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Współpraca GWSH z Zakładem Karnym w Wojkowicach

Drukuj

W dniu 25.02.2015 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach zawarła porozumienie o współpracy z Zakładem Karnym w Wojkowicach.

Umowa zakłada współpracę w obszarze naukowym i dydaktycznym. Przewiduje wspólne prowadzenie badań naukowych, których celem jest podniesienie efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych oraz tworzenie nowych narzędzi temu służących. Zakłada również wspólne prace nad nowatorskimi programami readaptacji skazanych.

Zakład Karny w Wojkowicach stanie się miejscem praktyk studentów psychologii GWSH, przyczyniając się do wzrostu umiejętności i kompetencji przyszłych psychologów. Unikatowa wiedza i doświadczenie funkcjonariuszy Służby Więziennej pozwoli również na wzbogacenie zajęć poświęconych m. in. prewencji i radzeniu sobie z agresją, kryminologii, funkcjonowaniu człowieka w sytuacji trudnej czy interwencji psychologicznej. Rozszerzy zajęcia o wątki praktyczne. Wprowadzi nowe perspektywy spojrzenia studentów na zagadnienia związane z patologią życia społecznego i możliwościami niesienia pomocy. Celem współpracy jest także uczenie studentów jest przykładem dobrych praktyk w postępowaniu nie tylko z jednostkami dysfunkcyjnymi. 

Zakład Karny w Wojkowicach jest jedną z największych tego typu jednostek w kraju. W pełni nowoczesny i prężnie rozwijający się, wprowadzający szereg nowatorskich programów resocjalizacyjnych, jak np. program resocjalizacyjny dla sprawców przemocy wobec zwierząt. Jednostkę wyróżnia wielość systemów odbywania kary. Na jej terenie znajdują się oddziały aresztu śledczego, zakładu karnego typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych, zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów, zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych, zakładu karnego typu półotwartego (oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu); zakładu karnego typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu otwartego dla młodocianych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym skazani mogą zdobywać i uzupełniać wiedzę.

W spotkaniu i podpisaniu porozumienia o współpracy uczestniczyli: płk Zdzisław Pokorski – dyrektor Zakładu Karnego, mjr Ryszard Trefon – zastępca dyrektora, mjr Joanna Korczyńska- kierownik działu terapeutycznego oraz JM Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak – kierownik Katedry Psychologii, dr Renata Rosmus – prodziekan ds. kierunku Psychologia.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+