Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Współpraca GWSH z Zakładem Karnym w Wojkowicach

Drukuj

W dniu 25.02.2015 r. Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach zawarła porozumienie o współpracy z Zakładem Karnym w Wojkowicach.

Umowa zakłada współpracę w obszarze naukowym i dydaktycznym. Przewiduje wspólne prowadzenie badań naukowych, których celem jest podniesienie efektywności oddziaływań resocjalizacyjnych oraz tworzenie nowych narzędzi temu służących. Zakłada również wspólne prace nad nowatorskimi programami readaptacji skazanych.

Zakład Karny w Wojkowicach stanie się miejscem praktyk studentów psychologii GWSH, przyczyniając się do wzrostu umiejętności i kompetencji przyszłych psychologów. Unikatowa wiedza i doświadczenie funkcjonariuszy Służby Więziennej pozwoli również na wzbogacenie zajęć poświęconych m. in. prewencji i radzeniu sobie z agresją, kryminologii, funkcjonowaniu człowieka w sytuacji trudnej czy interwencji psychologicznej. Rozszerzy zajęcia o wątki praktyczne. Wprowadzi nowe perspektywy spojrzenia studentów na zagadnienia związane z patologią życia społecznego i możliwościami niesienia pomocy. Celem współpracy jest także uczenie studentów jest przykładem dobrych praktyk w postępowaniu nie tylko z jednostkami dysfunkcyjnymi. 

Zakład Karny w Wojkowicach jest jedną z największych tego typu jednostek w kraju. W pełni nowoczesny i prężnie rozwijający się, wprowadzający szereg nowatorskich programów resocjalizacyjnych, jak np. program resocjalizacyjny dla sprawców przemocy wobec zwierząt. Jednostkę wyróżnia wielość systemów odbywania kary. Na jej terenie znajdują się oddziały aresztu śledczego, zakładu karnego typu zamkniętego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu zamkniętego dla młodocianych, zakładu karnego typu zamkniętego dla recydywistów, zakładu karnego typu półotwartego dla młodocianych, zakładu karnego typu półotwartego (oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu); zakładu karnego typu otwartego dla odbywających karę po raz pierwszy, zakładu karnego typu otwartego dla młodocianych oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego, w którym skazani mogą zdobywać i uzupełniać wiedzę.

W spotkaniu i podpisaniu porozumienia o współpracy uczestniczyli: płk Zdzisław Pokorski – dyrektor Zakładu Karnego, mjr Ryszard Trefon – zastępca dyrektora, mjr Joanna Korczyńska- kierownik działu terapeutycznego oraz JM Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. zw. dr hab. Zofia Ratajczak – kierownik Katedry Psychologii, dr Renata Rosmus – prodziekan ds. kierunku Psychologia.

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+