Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

POLKA NIEPODLEGŁA czyli pieniądze, władza i sex – IV Kongres Polskich Kobiet w Austrii.

Drukuj

1 grudnia 2018 roku w Wiedniu odbył się IV Kongres Polskich Kobiet w Austrii.

 W wydarzeniu brała udział Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Wiedniu, dr Teresa Rduch-Michalik. Pani doktor wygłosiła referat pt. "Udział kobiet polskich w walce o niepodległość".
 
Tematyka wykładu koncentrowała się wokół zagadnień udziału kobiet w I  wojnie światowej oraz uzyskania przez nie praw wyborczych. Zaprezentowane zostały sylwetki  ośmiu wybitnych kobiet -  Matek Niepodległości oraz różne formy aktywności politycznej kobiet śląskich na rzecz niepodległości.
W trakcie Kongresu wystąpiło 21 panelistek i panelistów.
 Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+