PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Podwójny dyplom na kierunku Prawo

Drukuj

Wspólny projekt GWSH i Międzynarodowego Uniwersytetu w Kijowie „Podwójny dyplom na kierunku Prawo”

 W ramach podpisanego porozumienia o współpracy z uczelnią partnerską Międzynarodowym Uniwersytetem w Kijowie (Ukraina) – http://kymu.edu.ua/Kyiv International University – KYMU nasza Uczelnia od października 2017 r. realizuje projekt podwójnego dyplomu na kierunku Prawo (jednolite studia magisterskie).  

Obrany kierunek współpracy jest elementem strategii biznesowej GWSH i odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, tj. wyjściem naprzeciw potrzebom studentów ukraińskich, pytających o możliwość studiowania w Polsce i na naszej Uczelni. Polska jest dla nich oknem na Europę, z mniejszą barierą językową i kulturową niż kraje zachodu – to sprzyja nawiązaniu różnorakich partnerstw oraz przygotowaniu atrakcyjnej oferty dla studenta z Ukrainy. Uczelniom ukraińskim z kolei nawiązana współpraca daje szansę na wyrównanie poziomów nauczania i wiedzy.

Wybór Międzynarodowego Uniwersytetu w Kijowie jako uczelni partnerskiej został starannie przemyślany. Uczelnia ukraińska, podobnie jak GWSH, jest uczelnią niepubliczną z podobną liczbą studentów oraz stażem na rynku edukacyjnym. Posiada ona akredytację ukraińskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz bogate doświadczenie międzynarodowe, m.in. w ramach programu TEMPUS. Oferta edukacyjna obu uczelni również w części się pokrywa, tworząc podwaliny możliwej współpracy.

To właśnie w ramach wspólnego projektu w styczniu 2018 r. gościliśmy pierwszych 6 studentów prawa z Ukrainy. Zajęcia dla tej grupy poprowadzili pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego Wydziału, a wśród nich m.in.: prof. Andrzej Bisztyga i dr Daniel Wojtczak (prawo konstytucyjne), dr Katarzyna Płonka-Bielenin (prawo terytorialne samorządu Unii Europejskiej), dr Izabela Markiewicz-Halemba (negocjacje i mediacje). Podczas całego swojego pobytu w Polsce studenci byli wspierani przez pracowników Działu Współpracy z Zagranicą GWSH.

Studenci ci po ukończeniu pięcioletnich studiów magisterskich otrzymają dwa dyplomy: Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz Międzynarodowego Uniwersytetu w Kijowie (Ukraina).

Absolwenci prawa będą w sposób wszechstronny i profesjonalny przygotowani do wykonywania zawodów prawniczych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, komórek prawnych przedsiębiorców oraz administracji państwowej i samorządowej.  

GWSH prowadzi również z KYMU specjalny projekt wymiany akademickiej pracowników (dydaktycznych i administracyjnych) w ramach programu Erasmus+ (KA107), który wspiera projekt podwójnego dyplomu oraz umożliwia przyjazdy i wyjazdy kadry również z innych kierunków w celu prowadzenia zajęć dla studentów obu uczelni.

Poprzez mobilność pracowników, zarówno dydaktycznych, jak i administracyjnych, chcemy budować możliwości: rozwoju talentów, nawiązywania partnerstw do badań naukowych i projektów edukacyjnych, wzajemnego przenoszenia dobrych praktyk, wpływających na polepszanie warunków pracy oraz zdobywania nowych doświadczeń zawodowych i naukowo-dydaktycznych. Oczekiwanym efektem wymiany pracowników jest stworzenie sprawnego systemu współpracy z zagranicznym otoczeniem akademickim, który umożliwi poszerzenie kontaktów naukowych i dydaktycznych, przekładając się w rezultacie na szerokie możliwości budowania nowych programów studiów, szkoleń i kursów.  

Studenci z Ukrainy podczas jednego z wykładów    

Na fotografii dr Daniel Wojtczak i dr Stefan Dyrka ze studentami z Ukrainy Budynek A - Hol główny GWSH 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+