Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pierwszy dzień Zajęć Otwartych GWSH za nami!

Drukuj

23 stycznia drzwi GWSH zostały otwarte dla Uczniów szkół średnich woj. śląskiego. Blisko 100 młodych osób mogło dowiedzieć się jak wyglądają studia na Wydziale Medycznym w GWSH.

Fizjoterapia, Pielęgniarstwo i Kosmetologia to trzy kierunki, jakie oferuje GWSH w ramach Wydziału Medycznego. O Fizjoterapii  opowiedział uczniom dr Wojciech Cieśla.  Wykład pt. „Fizjoterapia wymogiem współczesnej medycyny”.  Wygłosił doc. dr Krzysztof Gieremek – prodziekan ds. kierunku Fizjoterapia.  Studia na kierunku Pielęgniarstwo rekomendowała prodziekan ds. kierunku Pielęgniarstwo mgr Barbara Błaszkiewicz, która zachęcała do podjęcia studiów na kierunku pielęgniarstwo w powstającym  Centrum Symulacji Medycznej.  

Podczas przerwy kawowej uczestniczący w wykładach uczniowie mieli okazję przekonać się jak w praktyce wygląda jazda na wózku inwalidzkim. Zajęcia, które poprowadził mgr Jarosław Drabik, miały na celu uświadomienie młodym ludziom,  jak wygląda życie osób, które nie mogę poruszać się o własnych siłach. Z perspektywy fizjoterapii – ważne jest, aby wiedzieć jak podejść do osób, które nagle straciły władzę w nogach oraz jak wesprzeć ich w sprawach technicznych – m.in. w kwestii poruszania się na wózku.

Dzisiejsze spotkanie zamknął wykład dr Beaty Malary pt. „Zaburzenia odżywiania się”. Wykład dostarczył młodym ludziom szerokich informacji na temat anoreksji, bulimii, ortoreksji oraz innych zaburzeń odżywiania się.

Serdecznie dziękujemy nauczycielom  oraz uczniom za przybycie, a prowadzącym za przekazaną wiedzę. Do zobaczenia na kolejnych wydarzeniach! 

Szczegółowy program Zajęć Otwartych GWSH - http://www.biurokarier.gwsh.pl/aktualnosci/107-gwsh-otwarte-dla-uczniow.html

 Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+