Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pielęgniarstwo - studia magisterskie w GWSH

Drukuj

25 października 2018 r. Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała wniosek Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej o nadanie uprawnień do prowadzenia kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo na poziomie studiów drugiego stopnia (magisterskich) o profilu praktycznym.

Miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozytywnie oceniło przedstawiony przez GWSH program kształcenia pielęgniarek na poziomie studiów magisterskich, w szczególności w zakresie efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego, warunków w jakich będą się odbywały studia oraz możliwości zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. 

Zgodnie z trybem administracyjnym, na podstawie uchwały PKA, wniosek Uczelni został przedłożony do podpisu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji na temat kierunku Pielęgniarstwo w GWSH: http://www.gwsh.pl/studia/pielegniarstwo.html

Więcej na temat Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej: http://www.gwsh.pl/csm/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznych.html

 

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+