Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Pielęgniarstwo magisterskie w GWSH

Drukuj

26 listopada 2018 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Pielęgniarstwo.

Decyzja Ministra o nadaniu uprawnień została wydana na podstawie uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez GWSH program kształcenia pielęgniarek na poziomie studiów magisterskich, w szczególności w zakresie efektów kształcenia właściwych dla profilu praktycznego, warunków w jakich będą się odbywały studia oraz możliwości zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. GWSH z powodzeniem prowadzi już od kilku lat studia I stopnia (licencjackie) na kierunku Pielęgniarstwo.
W związku z decyzją MNiSW, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zaprasza na studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo już od marca 2019 r.
 
 
 
 
Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+