Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

GWSH w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020

Drukuj

Prowadzony w GWSH kierunek studiów Zarządzanie, według tegorocznego rankingu magazynu „Perspektywy”, uplasował się na 10. miejscu w skali ogólnopolskiej. Wyróżnione zostały również prowadzone przez naszą Uczelnię takie kierunki studiów, jak: Prawo, Psychologia oraz Turystyka i Rekreacja.

Wiodący na naszej Uczelni kierunek studiów Zarządzanie, prowadzony na Wydziale Zarządzania GWSH, który to Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, został wysoko oceniony w Rankingu Kierunków Studiów ogłaszanym corocznie przez magazyn „Perspektywy”. W tym roku kierunek ten prowadzony przez naszą Uczelnię został sklasyfikowany na 10. miejscu pośród wszystkich analogicznych kierunków studiów prowadzonych przez inne uczelnie w Polsce, zarówno publiczne jak i niepubliczne, plasując się przy tym na 1. miejscu w przypadku wszystkich oferujących go również uczelni wyższych w woj. śląskim.

Nadmienić należy także, iż w przypadku innych czołowych kierunków studiów prowadzonych przez GWSH, takich jak np.: Prawo, Psychologia oraz Turystyka i Rekreacja sytuacja jest zbliżona do opisanej powyżej. Wszystkie bowiem wspomniane trzy kierunki studiów ocenione zostały w tegorocznym rankingu „Perspektyw” jako kierunki, w przypadku których nasza Uczelnia okazała się najlepsza pośród ogółu prowadzących również te kierunki studiów niepublicznych uczelni wyższych w woj. śląskim. 

Podkreśli należy, iż dokonując oceny poszczególnych kierunków studiów Kapituła Rankingu Kierunku Studiów „Perspektyw” brała pod uwagę m.in. prestiż, zawodowe losy absolwentów oraz potencjał kadrowy i naukowy danego kierunku.

Poniżej zamieszczony został Ranking Kierunku Studiów Zarządzanie za rok 2020 opublikowany w magazynie „Perspektywy”.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+