PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Ośrodek TOMMED partnerem GWSH

Drukuj

Umowa o współpracy jest związana z realizacją projektu Centrum Symulacji Medycznych.

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa zawarła umowę partnerską z Ośrodkiem Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka Tommed, na rzecz realizacji projektu pt. „Wdrożenie programu rozwojowego na kierunku Pielęgniarstwo w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Działania 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020.

Uczelnia w ramach projektu utworzy Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Pielęgniarstwo prowadzonego na Wydziale Medycznym. Wdrożenie programu rozwojowego dla Kierunku Pielęgniarstwo rozpoczyna długofalową strategię poprawy jakości kształcenia, rozwój infrastruktury edukacyjnej oraz wprowadzenie innowacyjnych sposobów nauczania studentów metodą symulacji, w celu zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. „Wirtualny szpital” w murach GWSH podniesie jakość kształcenia przyszłej kadry medycznej.  GWSH jest jedną z 35 uczelni kształcących pielęgniarki i położne w kraju, które skorzystają z funduszy europejskich w ramach w/w Programu.  

Symulacja medyczna to dziś najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych. Celem takiego kształcenia jest wspólny trening zespołów medycznych, na poziomie zarówno pomocy ambulatoryjnej, poprzez SOR, salę operacyjną, czy poszczególne, specjalistyczne oddziały szpitalne. Centra symulacji medycznej to miejsca zbliżone warunkami do prawdziwych szpitali, pozwalające na interdyscyplinarny trening różnych specjalizacji medycznych. Sale symulacyjne zostaną wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny oraz fantomy, które potrafią naśladować różne objawy i zachowania ludzkie. Praktyczna nauka na nich nie różni się od zabiegów na pacjencie, a zabiegi można powtórzyć wielokrotnie.

 

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+