Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

VIII Olimpiada Wiedzy o Hotelarstwie

Drukuj

13 stycznia 2016 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle odbył się II etap Olimpiady Wiedzy o Hotelarstwie, a nad jego przebiegiem czuwał m.in dr Wacław Petryński.

Olimpiada Wiedzy o Hotelarskiej jest konkursem skierowanym przede wszystkim do uczniów techników hotelarsko-gastronomicznych oraz uczniów szkół objętych programem kształcenia w zawodzie technik hotelarz. Ma ona na celu promowanie wśród młodzieży zainteresowania hotelarstwem i turystyką, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych czy  motywowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach hotelarsko-turystycznych szkół wyższych.

13 stycznia 2016 odbył się II etap  Olimpiady rozgrywany w dziewięciu okręgach w Polsce (etap okręgowy) i polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 80 pytań z zakresu historii hotelarstwa. Kolejnym krokiem dla uczniów uzyskujących najlepsze wyniki, będzie etap centralny, który odbędzie się  już w kwietniu w Kołobrzegu. Zakwalifikuje się do niego 30 osób.

Na ławie Jurorów oceniających młodych uczestników oraz czuwających nad prawidłowym przebiegiem konkursu w okręgu nr 8 z siedzibą w Wiśle zasiadł między innymi nasz Dziekan Wydziału Zamiejscowego GWSH w Bielsku- Białej dr Wacław Petryński.

Patronami honorowymi tegorocznej Olimpiady Wiedzy o Hotelarstwie  jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+