PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Ogólnopolska konferencja z zakresu prawa turystycznego.

Drukuj

20 kwietnia zapraszamy na konferencję poświęconą rozliczeniom podatku VAT w branży turystycznej.

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską konferencję z zakresu prawa turystycznego "Podatek VAT w branży turystycznej", która odbędzie się już 20 kwietnia 2016 w budynku „C” Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, zlokalizowanym w Katowicach-Piotrowicach przy ul. Kostki Napierskiego 38.

Celem konferencji jest stworzenie możliwości wymiany poglądów pomiędzy podmiotami działającymi w branży turystycznej oraz specjalistami z zakresu prawa turystycznego i prawa podatkowego. Priorytetem jest w tym przypadku zwrócenie uwagi na problemy, które pojawiają się w praktyce stosowania przepisów obowiązujących branżę turystyczną oraz wskazanie na proponowane kierunki zmian i odniesienie się do aktualnie prezentowanych projektów nowych aktów prawnych.

Jako przedmiot wystąpień proponowane są takie zagadnienia jak:
- zakres stosowania procedury VAT marża,
- opodatkowanie turystyki biznesowej, edukacyjnej i zdrowotnej,
- zagadnienie opodatkowania usług gastronomicznych i hotelarskich (stawka VAT, odliczenie podatku przy zakupie ww. usług),
- VAT w pośrednictwie w zakresie świadczenia usług turystyki,
- najczęściej występujące problemy w rozliczenia podatku VAT (obowiązek podatkowy w przypadku zaliczek, podstawa opodatkowania usług własnych, miejsce świadczenia).

Program konferencji:

9.00 - rejestracja uczestników
9.30 - uroczyste otwarcie konferencji.
• Otwarcie Konferencji przez J.M. Rektora GWSH prof. Krzysztofa Szaflarskiego.  
• Wystąpienia gości honorowych Konferencji:
   - Prodziekana GWSH ds. kierunku studiów Turystyka i Rekreacja - prof. Tadeusz Burzyńskiego,
   - Członka Rady Polityki Pieniężnej - prof. Grażyny Ancyparowicz,
   - Prezesa Polskiej Izby Turystyki - Pawła Niewiadomskiego
10.00 - Wykład otwierający Konferencję „Rola podatku VAT od działalności turystycznej w polityce fiskalnej państwa” - prowadzony przez prof. Witolda Modzelewskiego 
11.00 - 12.15 – I panel – Zróżnicowanie opodatkowania VAT działalności turystycznej
• Pojęcie działalności turystycznej, pośrednictwo w turystyce, specjalna procedura - Stanisław Piśko
• Jak miejsce opodatkowania usług wpływa na VAT w turystyce?
• dyskusja
Przerwa kawowa
12.35 - 13.50 - II panel – Problemy interpretacyjne – VAT w turystyce
• Podstawowe spory w VAT w biurach podróży - Justyna Zając–Wysocka
• Kwestie sporne w VAT w dziedzinie hotelarstwa i gastronomii – Janusz Turakiewicz
• dyskusja
Lunch
14.40 - 16.10 - III panel – Planowane a pożądane zmiany w przepisach
• Rozważane przez ECTAA kierunki zmian w przepisach unijnych dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług turystyki – Jerzy Kuprianowicz
• Planowane zmiany w polskich przepisach
• dyskusja
16.10 - 16.30 podsumowanie i zakończenie konferencji

Więcej informacji oraz rejestracja na: http://www.gwsh.pl/vat-w-turystyce/

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+