PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Ogólnopolska konferencja z zakresu prawa turystycznego

Drukuj

20 kwietnia br. odbyła się w GWSH ogólnopolska konferencja organizowana przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. W. Korfantego w Katowicach, Polską Izbę Turystyki, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz Małopolski Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.

Patronat merytoryczny nad konferencją objęła również Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny w Katowicach. Konferencja miała na celu zaprezentowanie stanowiska ekspertów prawa podatkowego z prof. dr hab. W. Modzelewskim na czele z jednej strony oraz branży turystycznej, hoteli, biur podróży i pośredników z drugiej.

Zagadnienia poruszane podczas konferencji nie są nowe. Sposób naliczania VATu sprawia branży turystycznej kłopoty od kilku lat. Konferencja budziła duże zainteresowanie podmiotów branży turystycznej z uwagi na przygotowywaną nową wersję ustawy o podatku VAT oraz toczącej się na ten temat obecnie dyskusji na forum Unii Europejskiej jak i w Polsce,

Goścmi honorowymi byli m.in. prof. dr hab. Grażyna Ancyparowicz -  członek Rady Polityki Pieniężnej, Pan Paweł Niewiadomski - Prezes Polskiej Izby Turystyki, Pan Marian Jagiełło - Prezes Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Katowicach oraz prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński - Prodziekan GWSH ds. kierunku studiów Turystyka i Rekreacja.

Dużą popularnością i zainteresowaniem uczestników cieszył się wykład inaugurujący konferencję prof. dra hab. Witolda Modzelewskiego pt.: „Rola podatku VAT od działalności turystycznej w polityce fiskalnej państwa”.

Ponieważ intencją organizatorów było zapewnienie możliwości wzięcia udziału w konferencji przedstawicieli zainteresowanych środowisk, aby mogły zaprezentować swój pogląd i mieć realny wpływ na przyszły kształt rozwiązań prawnych, również kolejne wystąpienia wzbudzały żywe i inspirujące dyskusje.

Uczestnikom konferencji, tematykę zróżnicowania opodatkowania VAT działalności turystycznej podjęli się zaprezentować dr Adam Lejman-Gąska w ramach swojego wystąpienia pt.: „Podatek VAT jako źródło zasilenia budżetu” oraz pan Stanisław Piśko w prelekcji pt.: „Pojęcie działalności turystycznej, pośrednictwo w turystyce, specjalna procedura”.Problemy interpretacyjne związane z VATem w turystyce zostały omówione przez panią Justynę Zając-Wysocką w wystąpieniu pt.: „Podstawowe spory w VAT w biurach podróży” oraz przez pana Janusza Turakiewicza w prezentacji pt.: „Kwestie sporne w VAT w dziedzinie hotelarstwa i gastronomii”. Planowane a pożądane zmiany w przepisach omawiali pan Jerzy Kuprianowicz prezentując „Rozważane przez ECTAA kierunki zmian w przepisach unijnych dotyczących opodatkowania podatkiem VAT usług turystyki” oraz pani Anna Resiak opowiadając o „Planowanych zmianach w polskich przepisach”.

Z uwagi na sukces konferencji, za rok planowana jest kolejna edycja, tym razem w międzynarodowym środowisku. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Pełne informacje o konferencji na stronie: http://www.gwsh.pl/vat-w-turystyce/

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+