PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Naukowców

Drukuj

Konferencja pt."Kierunki badań w naukach o zarządzaniu w erze społeczeństwa wiedzy", z udziałem m.in Prof. zw. dr hab. Jerzego Rokity dr h.c. oraz Prof. zw. dr hab. Henryka Bienioka

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów i Młodych Naukowców "Kierunki badań w naukach o zarządzaniu w erze społeczeństwa wiedzy"  organizowaną 21 października 2016 w bud. A Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, zlokalizowanym w Katowicach-Piotrowicach przy ul. Harcerzy Września 3.

Celem konferencji jest m.in zaprezentowanie metodyki badań własnych oraz doświadczeń wynikających z dotychczasowej pracy naukowej, wymiana poglądów na bazie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat współczesnych nurtów i kierunków badawczych w zarządzaniu w erze społeczeństwa wiedzy oraz integracja środowiska naukowego doktorantów i młodych naukowców w dyscyplinie zarządzania.

Program Konferencji
godz. 9.30 - 11.00 Uroczyste powitanie przez Władze Uczelni oraz wygłoszenie wykładów inauguracyjnych przez gości specjalnych. Wykłady wprowadzające wygłoszą:
- prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita dr h.c. - na temat aktualnych kierunków badań w naukach o zarządzaniu
- prof. zw. dr hab. Henryk Bieniok - na temat metodologii badań w naukach o zarządzaniu
godz. 11.00 - 11.30 przerwa kawowa
godz. 11.30 - 13.30 prezentacja referatów oraz dyskusja
godz. 13.30 - 14.30 przerwa obiadowa
godz. 14.30 - 16.30 prezentacja referatów oraz dyskusja

Więcej informacji oraz rejestracja na: http://www.gwsh.pl/konferencja-doktorantow/

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+