Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korgantego - Uczelnia Akademicka

Odznaczenie GWSH dla prof. dr hab. Marii Romanowskiej

Drukuj

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2017 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbyła się konferencja Jubileuszowa prof. dr hab. Marii Romanowskiej pt. „Wyzwania zarządzania strategicznego”.

Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach reprezentował Kierownik Katedry Zarządzania i Marketingu GWSH Prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita, dr h.c., który w imieniu Rektora oraz Senatu GWSH wręczył Pani Profesor Marii Romanowskiej list gratulacyjny z okazji jej jubileuszu oraz Medal Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej.

Szanownej Jubilatce gratulujemy i życzymy dalszych, owocnych lat kariery naukowej i dydaktycznej.

 

Fotografie: Wojciech Dyduch

Członek - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek - Alliance, Universities For Democracy Członek - Światowa Organizacja Turystyki Członek - European Council for Business Education Akredytacja - Stowarzyszenie Edukacji Menedżerskiej Forum Członek - Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Członek - Instytut Gospodarki Nieruchomościami Członek - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział Katowice Partner - IBM Partner - Kamsoft Partner - Alstom Partner - Polska Izba Biegłych Rewidentów Partner - Green Bridge Partner - Marco Partner - Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Członek - Ogólnopolska Sieć Biur Karier Partner - Capgemini Partner - PWCPartner - Ataxo Partner - Kariera w Finansach.pl Partner - Górnośląskie Forum Informatyczne Partner - Jobs.pl Partner - e-kapita.pl Partner - mlody-inzynier.pl Partner - Cyclad Partner - DlaStudenta.pl Partner - HRInvestment Partner - Rockwell Automation Partner - Randstad Partner - Eures Partner - ING Partner - Logotec Partner - Work Express Partner - Raben Projektor
gwsh.pl

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
im. Wojciecha Korfantego

40-659 Katowice, ul. Harcerzy Września 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

Erasmus+