PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Uroczystość odnowienia po 50-latach doktoratów – Prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity dr h.c. oraz Prof. zw. dr. hab. Stanisława Sudoła dr h.c.

Drukuj

23 czerwca 2015r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach miała miejsce uroczystość odnowienia po 50 latach doktoratów dwóch wybitnych naukowców – Prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity dr. h.c. oraz Prof. zw. dr. hab. Stanisława Sudoła dr. h.c.

JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński, po wysłuchaniu laudacji na cześć obydwu Dostojnych Jubilatów wygłoszonych przez Prof. zw. dr hab. Jana Pykę oraz przez Prof. zw. dr hab. Krystynę Lisiecką, wręczył Jubilatom, zgodnie z wielowiekową tradycją akademicką, sformułowane po łacinie dyplomy odnowienia ich doktoratów.

W tej podniosłej uroczystości, obok licznie przybyłych tutaj przedstawicieli środowisk naukowych z całej Polski, brał udział również JM Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowe w Katowicach, z którą to Uczelnią od szeregu już lat współpracują blisko obydwaj Dostojni Jubilaci.

Krótkie noty biograficzne obydwu Jubilatów oraz łacińskie formuły dyplomów ich odnowionych doktoratów, a także zdjęcia z samej uroczystości zamieszczone zostały poniżej.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Rokita dr h.c. - Profesor nauk ekonomicznych, wybitny specjalisty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania strategicznego, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, rektor tej Uczelni w latach 1982-1990, profesor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN oraz European Academy of Arts, Science and Humanities EAASH.
 
 
 
Prof. zw. dr hab. Stanisław Sudoł dr h.c. - Profesor nauk ekonomicznych, wybitny specjalisty z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz metodologicznych podstaw nauk o zarządzaniu, emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor honoris causa tego Uniwersytetu, profesor Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, honorowy członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członek Kapituły Medalu im. Profesora Tadeusza Kotarbińskiego.
 
 
Aula im. dr. Józefa Lisaka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach - uroczystość odnowienia po 50 latach doktoratów Prof. zw. dr. hab. Jerzego Rokity dr. h.c. oraz Prof. zw. dr. hab. Stanisława Sudoła dr. h.c.
 
JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego Prof. zw. dr hab. Leszek Żabiński odczytuje łacińską formułę odnowionych po 50 latach doktoratów.
 
JM Rektor GWSH Prof. Krzysztof Szaflarski składa gratulacje i życzenia Jubilatowi Prof. Jerzemu Rokicie.
 
JM Rektor GWSH Prof. Krzysztof Szaflarski składa gratulacje i życzenia Jubilatowi Prof. Stanisławowi Sudołowi.
 
logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+