PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Od ucznia do studenta - najlepsza ścieżka kariery w GZM

Drukuj

Zapraszamy szkoły partnerskie do udziału w projekcie pt. „Od ucznia do studenta - najlepsza ścieżka kariery w GZM” realizowanym przez Akademię Górnośląską im. Wojciecha Korfantego w Katowicach. Głównym celem projektu jest zachęcenie uczniów szkół ponadpodstawowych z obszaru GZM do podjęcia dalszej nauki na terenie Metropolii, ze szczególnym uwzględnieniem studiów wyższych jako ścieżki prowadzącej do zdobycia dobrego zawodu.

W wybranych szkołach ponadpodstawowych zorganizowany zostanie cykl wykładów patronackich z:

• fizjoterapii

• kosmetologii

• pielęgniarstwa

• psychologii

• prawa

W jednym dniu mogą odbyć się trzy wybrane przez szkołę wykłady, które prowadzone będą przez kadrę naukowo-dydaktyczną Akademii Górnośląskiej. Dodatkowo proponujemy szkolenie z zakresu planowania własnej kariery zawodowej, prowadzone przez specjalistów Biura Karier Akademii Górnośląskiej. Uczestnicy wykładów otrzymają gadżety edukacyjne z zakresu omawianej tematyki.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Karier pod nr tel. 32 35 70 625.

Projekt jest finansowany ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki w latach 2022-2024”, kwota dofinansowania to 31 999,00 zł.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+