PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nowe horyzonty edukacyjne: Akademia Górnośląska i IV LO w Chorzowie podpisują porozumienie o współpracy

Drukuj

W dniu 23 lutego 2024 roku JM Rektor Akademii Górnośląskiej Pani dr Marta Adamczyk oraz Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie Pan Artur Jadwiszczok, podpisali porozumienie o współpracy i integracji środowiska szkolnego i akademickiego. Podpisane porozumienie stanowi kamień milowy w budowaniu mostów pomiędzy szkołami różnych szczebli edukacyjnych i podkreśla wagę współpracy dla rozwoju lokalnej społeczności akademickiej i szkolnej.

JM Rektor AG Pani dr Marta Adamczyk oraz kierowniczka Akademickiego Centrum Rekrutacji i Rozwoju Kariery Pani Natalia Nowak-Trojnar, wraz z dyrektorem IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Chorzowie Panem Arturem Jadwiszczokiem oraz wicedyrektorką Panią Celiną Konieczny, zainicjowali ten znaczący krok w celu wzmacniania więzi między uczelnią a szkołą średnią, otwierając tym samym nowe perspektywy dla obu instytucji. Współpraca między instytucjami otwiera nowe możliwości dla studentów i uczniów, umożliwiając im poszerzanie horyzontów edukacyjnych i zdobywanie nowych doświadczeń naukowych.

Podpisanie porozumienia symbolizuje zaangażowanie obu instytucji w rozwój edukacji oraz wspieranie młodzieży w ich ścieżkach naukowych i akademickich. Współpraca będzie obejmować różnorodne dziedziny, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń, organizację wspólnych projektów i wydarzeń naukowych oraz inne inicjatywy mające na celu poszerzanie horyzontów edukacyjnych obu środowisk.

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+