PL | EN
logo Akademii Górnośląskiej

Nowa Ustawa o Szkolnictwie Wyższym

Drukuj

W dniu 16.03.2017 roku odbyło się pod auspicjami Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Fundacji Rektorów Polskich, pierwsze posiedzenie Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego dotyczące nowej  Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

Celem tego posiedzenia było wypracowanie ujednoliconego stanowiska wobec trzech projektów Ustawy o Szkolnictwie Wyższym przygotowanych przez  powołane do tego celu zespoły tj.: 

- zespół Prof. M. Kwieka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
- zespół Prof. H. Izdebskiego z Uniwersytetu SWPS
- zespół Prof. A. Radwana z Instytutu Allerhanda w Krakowie

Jak już wcześniej wspomniano, Komisja została powołana pod auspicjami KRASP-u oraz Fundacji Rektorów Polski. Ma on przedłożyć Panu Wicepremierowi, Ministrowi Szkolnictwa Wyższego dr. Jarosławowi Gowinowi, ujednolicone stanowisko polskiego środowiska akademickiego dotyczącego wspomnianych trzech projektów Ustawy o Szkolnictwie Wyższym.

W składzie Komisji opiniującej wspomniane projekty zasiadają:

 • Przewodniczący KRASP Prof. Jan Szmidt – Rektor Politechniki Warszawskiej
 • Honorowy Przewodniczący KRASP Prof. Wiesław Banyś
 • Przewodniczący Fundacji Rektorów Polskich Prof. Jerzy Woźnicki
 • Prof. Ewa Bagińska - Kierownik Katedry Prawa Cywilnego,  Uniwersytet Gdański
 • Prof. Henryk Krawczyk - Kierownik Katedry Architektury Systemów Komputerowych Politechniki Gdańskiej
 • Prof. Zbigniew Marciniak - Uniwersytet Warszawski, Podsekretarz Stanu przy MNiSW
 • Prof. Józef Lubacz - Dyrektor Instytutu Telekomunikacji, Politechnika Warszawska
 • Prof. Marcin Pałys - Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
 • Prof. Witold Stankowski - Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu 
 • Prof. Marian Szczerek - reprezentujący Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Prof. Jerzy Wilkin - reprezentujący Uniwersytet Warszawski
 • Polskie uczelnie niepubliczne reprezentował Prof. Krzysztof Szaflarski Rektor Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach.

Jak ustalono, kolejne posiedzenie Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego odbędzie się w dniu 31 maja br.

Poniżej zamieszczone zostały zdjęcia z posiedzenia obrad pierwszego spotkania Komisji ds. Strategicznych Problemów Szkolnictwa Wyższego.

 

logo gwsh.pl

Akademia Górnośląska
im. Wojciecha Korfantego
w Katowicach

40-659 Katowice
ul. Harcerzy Września 1939 nr 3
tel. +48 32 35 70 500, 32 35 70 532

logo Erasmus+